Category Archives: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Meriliikenteen kaikkien uusien ympäristömääräysten aiheuttamat kustannukset on arvioitu

kerttuvali Comments are closed

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uudessa tutkimuksessa on kartoitettu merenkulun uusien ympäristömääräysten aiheuttamia kustannuksia sekä alustyypeittäin että kokonaisvaltaisesti koko Suomeen suuntautuvan meriliikenteen osalta. Selvityksessä on myös arvioitu uusien ympäristömääräysten aiheuttamia kustannuksia koko Itämeren meriliikenteelle. Merenkulun ympäristömääräyksiä koskeva MARPOL-yleissopimus on suurelta osin uusittu viimeisen kymmenen vuoden aikana Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn toimesta. IMOssa on hyväksytty myös uusia yleissopimuksia. EU:n […]

Continue reading