Category Archives: Luotsaus

Luotsinkäyttövelvollisuus kevenee ja luotsaustutkintojen järjestäminen helpottuu

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Markku Hietavuori Merenkulkuelinkeinon toimintaedellytyksiä parannetaan ja ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä kauppa-aluksilla edistetään uudistetulla luotsauslailla. Hallitus esitti lain vahvistamista 21. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2017. Lakimuutoksen myötä pienten alusten, hinausyhdistelmien ja jäänmurtajien luotsinkäyttövaatimuksia kevennetään. Jatkossa pienten alusten päälliköiden ei tarvitse hakea erivapautta velvollisuudesta käyttää luotsia. Pienen, enintään 90 metriä pitkän, nesteytettyä maakaasua tai vähärikkistä […]

Continue reading

Luotsinkäyttövelvollisuutta ja luotsaustutkintojen järjestämistä helpotetaan

kerttuvali Comments are closed

Luotsikutteri Kuvaaja: Kerttu Vali Hallitus antoi eduskunnalle esityksen luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta 20. lokakuuta 2016. Lakimuutosten tavoitteena on parantaa merenkulkuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja edistää ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä kauppa-aluksilla sekä parantaa luotsauksen valvontaa. Luotsauslakiin esitetyt muutokset koskevat velvollisuutta käyttää luotsia sekä luotsaustutkintoja ja niiden järjestämistä. Lisäksi annettaisiin luotsausta koskevasta tiedonvaihdosta säännöksiä, joiden takia myös alusliikennepalvelulakia on tarpeen […]

Continue reading

Luotsaus Suomessa 320 vuotta

kerttuvali Comments are closed

Tänä syksynä juhlitaan yhtä maamme vanhimmista virallisista työtehtävistä. Luotsaustyön virallisena perustamisasiakirjana pidetään Kaarle Xl:n 19.9.1696 antamaa luotsilaitosasetusta. Asetus yhdisti eteläisen Suomen muun Ruotsin valtakunnan luotsilaitosorganisaatioon. Tällä haluttiin suojella Ruotsin suurvalta-asemaa Itämerellä. Luotsilaitosasetus sisälsi hallinnollisia määräyksiä ja luotsien velvollisuuksia. Luotsien oli pysyttävä avovesikauden aikana asumapaikoillaan valmiina palvelemaan liikennettä. Kotosalla tuli aina olla niin paljon väkeä, että […]

Continue reading

Yötyö kuormittaa luotsia

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Sami Raanti Luotsauksessa kuormittaa eniten yöllä työskentely. Väsymystä voi kertyä jopa riskirajaan saakka. Myös työn epäsäännöllisyys ja työtehtävän odottelu stressaavat. Kuormituksen edessä ei kuitenkaan kannata antautua. Luotsauspalveluja tuottava Finnpilot Pilotage Oy ja Työterveyslaitos toteuttivat yhteistyössä Yö väylällä -kehittämishankkeen. Hankkeessa haluttiin lisää tietoa nykyisen työaikamallin kuormittavuudesta. Lisäksi haussa olivat keinot vaikuttaa työtekijöiden jaksamiseen. Luotseja ja […]

Continue reading

Finnpilotin tulos 2014 – luotsaus tuottaa yhteiskunnalle lisäarvoa

kerttuvali Comments are closed

Finnpilot Pilotage Oy tekee hyvää työtä. Yhtiön toiminta pystyttiin sopeuttamaan kysynnän laskuun ja palvelutaso säilyi erinomaisella tasolla. Luotsaukseen sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle kaksi takaisin. Tilikauden 2014 liikevaihto oli 36,8 milj. euroa, joka oli vuoden 2013 liikevaihtoa 0,8 milj. euroa pienempi (2013: 37,6 milj. euroa). Finnpilotin koko vuoden liiketulos oli 2,0 milj. euroa (2013: 2,5 milj. […]

Continue reading

Uusi luotsijärjestelmä mahdollistaa satamaliikenteen turvallisen kasvattamisen

kerttuvali Comments are closed

  DockingAssist-järjestelmään kuuluu satama-alueella sijaitseva tukiasema ja kannettava luotsityökalu. Senttimetrien tarkkuuteen yltävä paikannus, navigointi ja nopeuden mittaus perustuvat WiMAX-laajakaistaverkon ja RTK-tekniikalla tehostetun GNSS-paikannusteknologian yhdistämiseen. Eurooppalaisessa tutkimushankkeessa on kehitetty tarkka ja nopea DockingAssist-luotsijärjestelmä, joka voi tulevaisuudessa parantaa satama-alueiden turvallisuutta ja nopeuttaa laivaliikennettä ja vähentää siten laivojen polttoaineenkulutusta. Järjestelmän prototyyppiä on kokeiltu menestyksekkäästi Corkin satama-alueella tänä syksynä. […]

Continue reading