Category Archives: Merivoimat

Laivue 2020 -hanke etenee kohti rakentamisvaihetta

kerttuvali Comments are closed

Puolustusministeri Jussi Niinistö on 22.10.2018 valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan aiesopimuksen Rauma Marine Constructions (RMC) Oy:n kanssa neljän Laivue 2020 -korvetin rakentamiseen liittyvistä pääperiaatteista ja edellytyksistä. Periaatteet ja ehdot on neuvoteltu RMC:n ja Logistiikkalaitoksen välillä ja ne koskevat mm. alusten hintaa, rahoitusaikataulua, sopimusosapuolten vastuunjakoa ja riskienhallintaa. Saavutettu yksimielisyys mahdollistaa alusten rakentamissopimuksen loppuun saattamisen. Tavoitteena on rakentamissopimuksen […]

Continue reading

Northern Coasts 18 –harjoitus järjestetään Suomessa 25.10 – 8.11.2018

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Puolustusvoimat Merivoimien johtama Northern Coasts 18 harjoitus (NOCO18) järjestetään Suomessa 25.10. – 8.11.2018 Harjoitukseen osallistuu noin 4000 sotilasta ja kymmeniä pinta- sekä ilma-aluksia. Harjoituksen tavoitteena on harjoitella merellisiä kansainvälisiä yhteisoperaatioita yksikkö- ja esikuntatasoilla kaikilla merisodankäynnin osa-alueilla sekä kehittää monikansallisten joukkojen yhteensopivuutta erityisesti rannikko-olosuhteissa operoitaessa. Suomalaisten osalta kansainvälinen harjoitus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden harjoitella laajemmilla joukkokokonaisuuksilla […]

Continue reading

Merivoimat ja Naton laivasto-osasto harjoittelivat yhdessä

kerttuvali Comments are closed

Naton laivasto-osasto Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1) osallistui yhteisharjoitukseen Rannikkolaivaston 6. Pintatorjuntalaivueen alusten kanssa 10. – 11.9.2018. SNMG1 vieraili Turussa 7. – 10.9.2018. Lähtiessään Turusta laivasto-osasto harjoitteli yhdessä Rannikkolaivaston 6. Pintatorjuntalaivueen Rauma-luokan ohjusveneiden kanssa. Kyseinen Passex-harjoitus painottui pintataisteluharjoituksiin. Rauma-luokan ohjusveneiden lisäksi harjoitukseen osallistuivat SNMG1:n tanskalainen monitoimialus HDMS Esbern Snare ja portugalilainen fregatti NRP Corte-Real. […]

Continue reading

Merivoimille uusi pintatorjuntaohjusjärjestelmä

kerttuvali Comments are closed

Puolustusministeri Jussi Niinistö on 5.7.2018 valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään sopimuksen Pintatorjuntaohjus 2020 -järjestelmän (PTO2020) hankinnasta. Hankittava järjestelmä korvaa nykyisen Meritorjuntaohjus 85M-järjestelmän, joka tulee elinkaarensa päähän 2020-luvulla. Uudet PTO2020-ohjukset asennetaan Hamina- ja Laivue 2020 -luokan aluksille sekä ajoneuvoalustoille. Järjestelmän suunniteltu elinkaari ulottuu 2050-luvulle. Kilpailutuksen tuloksena on päätetty hankkia israelilainen Gabriel-ohjusjärjestelmä. Valintaprosessissa olivat mukana: Kongsberg (NSM), Norja; […]

Continue reading

Merivoimien juhlanäyttelyssä korostuu kansallinen huoltovarmuus

kerttuvali Comments are closed

Miinalaiva Ruotsinsalmi. Ulkomeri 1942.08.12 Kuva: SA-Kuva Suomi on saari, sanotaan. Mutta mitä se tarkoittaa? Merikeskus Forum Marinumin uusi näyttely ”Tuonnin turvaajat, viennin vartijat – Merivoimat yhteiskunnan turvana 100 vuotta” kertoo tarinan Suomen Merivoimien yhdestä päätehtävästä: Suomen meriliikenteen turvaamisesta ja avustamisesta sodan ja rauhan aikana. Näyttelyn tavoitteena on tuoda esiin Suomen merellisen huoltovarmuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä […]

Continue reading

Merisotakoulun koulutuspurjehdus alkaa

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Merivoimat Kuusi viikkoa kestävä purjehdus suuntautuu tänä vuonna Itämerelle, Pohjanmerelle, Atlantille ja Välimerelle. Koulutusaluksena toimii Miinalaiva Uusimaa. Merisotakoulun jokakeväisellä koulutuspurjehduksella koulutetaan merikadetteja, aliupseereja sekä koulutusaluksena toimivan miinalaivan henkilöstöä ja varusmiehiä. Aluksella on parisenkymmentä eri opetusryhmää, ja koulutusta annetaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Matkan viimeisellä osuudella alus osallistuu kansainväliseen BALTOPS 2018 -harjoitukseen, joka alkaa satamavaiheella […]

Continue reading

Miinalaiva Uusimaan NRF-vuoro päättyi – valmius jatkuu

kerttuvali Comments are closed

Miinalaiva Uusimaa Merivoimien miinalaiva Uusimaan vuoden mittainen valmiusvaihe Naton nopean toiminnan joukkojen (Nato Response Force, NRF) täydentävän toiminnan joukkopoolissa päättyi 31. joulukuuta 2017. Valmiusvaihe kehitti alusyksikön henkilöstön osaamista ja toimintakykyä merellisiin tehtäviin. Uusimaa osallistui vuoden 2017 aikana useisiin sotaharjoituksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vuoden aikana alukselle ei tullut kutsua lähteä NRF-tehtäviin. Merivoimat ylläpiti alusyksikön perustamisvalmiutta […]

Continue reading

Puolustusministeri valtuutti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan Laivue 2020 -alusten suunnittelusopimuksen Rauma Marine Constructionsin kanssa

kerttuvali Comments are closed

Puolustusministeri Niinistö on valtuuttanut Logistiikkalaitoksen solmimaan Laivue 2020 alusten rakentamiseen tähtäävän suunnittelusopimuksen raumalaisen Rauma Marine Constructionsin (RMC) kanssa. Sopimuksen arvo on 7,5 miljoonaa euroa (ALV 0%) Suunnittelusopimus seuraa syyskuussa 2016 tehtyä aiesopimusta Puolustusvoimien ja RMC:n välillä. Sopimukseen sisältyvällä suunnittelulla tarkennetaan aluskonseptia ja tuotetaan alusten rakentamisen edellyttämä perussuunnitteluaineisto. Alusten varsinainen rakentamissopimus on tarkoitus solmia vuoden 2018 […]

Continue reading

Merivoimat on asettunut miinalaiva Uusimaan Naton NRF:n täydentävään joukkopooliin

kerttuvali Comments are closed

Merivoimat on asettunut miinalaiva Uusimaan Naton NRF:n täydentävään joukkopooliin Merivoimat osallistuu Naton nopean toiminnan joukkojen (NATO Response Force, NRF) täydentävän toiminnan joukkopooliin (Follow on Forces group, FFG) puolustusvoimien joukkorekisterin asetetulla miinalaiva Uusimalla 1.1.2017 alkaen. Merivoimien alusyksikön osallistuminen kehittää suorituskykyä ja merellisten operaatioiden suunnittelu- ja johtamisvalmiuksia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Osallistuminen on osa sotilaallisen kriisinhallintavalmiuden kehittämistä. Suomen NRF […]

Continue reading

Jurmo-luokan miehistönkuljetusalukset peruskorjataan

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Mikael Nyman / Puolustusvoimat Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut Puolustusvoimat tekemään hankintasopimuksen Jurmo-luokan alusten peruskorjauksesta Millog Oy:n kanssa. Jurmo-luokan peruskorjaushanke kuuluu meripuolustuksen taistelujärjestelmän kehittämisohjelmaan. Hankinnan kokonaisarvo on noin 12 miljoonaa euroa, ja toimitukset on suunniteltu vuosille 2017 – 2019.

Continue reading