Category Archives: Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos – Laivojen liikkumista jääolosuhteissa kehitetään

kerttuvali Comments are closed

Ilmatieteen laitos yhteistyökumppaneineen on aloittanut kaksivuotisen tutkimushankkeen, jossa pyritään kehittämään laivojen toimintaa ja reititystä jääolosuhteissa. Arktisissa olosuhteissa merijää on vaikea ongelma, joka rajoittaa merikuljetuksia ja aiheuttaa vaurioita aluksille. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa soveltavaa tutkimustietoa ihmiselle ja ympäristölle turvallisen sekä kustannustehokkaan navigoinnin perustaksi. Näin luodaan edellytyksiä alalla toimivien suomalaisten varustamojen ja navigointiin teknologisia ratkaisuja tuottavien yritysten […]

Continue reading

Ilmatieteen laitos: Suomi mukana merkittävässä meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen selvitystyössä

kerttuvali Comments are closed

Ilmatieteen laitos on mukana yhteenliittymässä, jonka tehtävänä on Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriliikenteen kasvihuonekaasujen päästöraportin päivittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva Ilmatieteen laitos on mukana yhteenliittymässä, jonka tehtävänä on Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriliikenteen kasvihuonekaasujen päästöraportin päivittäminen. Päivityksellä halutaan saada mahdollisimman tarkkaa ja ajantasaista tietoa meriliikenteen päästöistä. Työssä kartoitetaan hiilidioksidipäästöjen (CO2) määrää vuosilta 2007–2012 ja tarkastellaan kasvihuonekaasupäästöjen […]

Continue reading