Monthly Archives: March 2019

Rajavartiolaitoksen ansiolevyke Merivartiomuseolle

kerttuvali Comments are closed

Rajavartiolaitoksen pronssinen ansiolevyke. Kuva Kymenlaakson museo. Suomen rajavartiolaitos on myöntänyt Kymenlaakson museolle/Merivartiomuseolle pronssisen ansiolevykkeen tunnustukseksi hyvästä yhteistyöstä Rajavartiolaitoksen kanssa. Tunnustus jaettiin Suomenlahden merivartioston järjestämällä Rajavartiolaitoksen 100-vuotisjuhlavuoden vastaanotolla Kalastajatorpalla 21.3.2019. Rajavartiolaitoksen päällikön kenraaliluutnantti Ilkka Laitisen myöntämän tunnustuksen jakoi kutsuvierastilaisuutta isännöinyt Suomenlahden merivartioston komentaja kommodori Tom Hanén ja vastaanotti Kymenlaakson museon johtaja Kirsi Niku. Merivartiomuseo kertoo merivartioinnin historiasta […]

Continue reading

Maersk aloitti liikennöinnin Raumalle täysin omassa kokoluokassaan olevilla uusilla aluksilla

kerttuvali Comments are closed

Kyseessä on suurimmat jääluokitellut konttifeederit mitä Itämerellä liikennöi. – Nämä laivat ovat aivan viimeisintä tekniikkaa ja suunniteltu nimenomaan tällaiseen tarkoitukseen, Maersk Finlandin johtaja Michael Enberg kuvailee. – Olemme panostaneet isosti uuteen kalustoon ja uskomme tässä mielessä myös Rauman satamaan. Maerskin tilaamasta seitsemästä vastaavasta aluksesta neljä tulee Suomen liikenteeseen ja kaksi Rauman liikenteeseen. – Uusin tekniikka […]

Continue reading

Tallink-konserni ja Rauma Marine Constructions allekirjoittivat sopimuksen uuden laivan rakentamisesta

kerttuvali Comments are closed

AS Tallink Grupp ja Rauma Marine Constructions (RMC) allekirjoittivat sopimuksen uuden LNG-käyttöisen Shuttle-pikalaivan rakentamisesta Helsinki–Tallinna-reitille. Sopimus astuu voimaan tänään. Aluksen suunniteltu valmistumisaika on tammikuussa 2022. Uusi Shuttle-pikalaiva käyttää Megastarin tavoin kaksoispolttoainemoottoreita. Tämän lisäksi hyödynnetään akkuteknologiaa. Laivan kokonaispituus on noin 212 metriä, ja se voi kuljettaa 2 800 matkustajaa. Alus maksaa noin 250 miljoonaa euroa ja […]

Continue reading

Suomen merimuseon Ruotsinsalmi-tutkimushanke sai jatkorahoituksen Alfred Kordelinin säätiöltä

kerttuvali Comments are closed

Johan Tietrich Schoultz: Ruotsinsalmen II meritaistelu Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt 150 000 euroa Suomen merimuseon Kadonnut Ruotsinsalmi -tutkimushankkeelle. Säätiö tuki hanketta myös vuonna 2018. Kaksivuotinen tutkimushanke liittyy vuosina 1789 ja 1790 käytyihin Ruotsin ja Venäjän välisiin Ruotsinsalmen meritaisteluihin ja Ruotsinsalmen linnoitukseen. Kotkan edustalla olevalla, yli 200 vuotta vanhalla taistelualueella on paljon säilyneitä hylkyjä, ja se on […]

Continue reading

Sovintoehdotus annettu ja hyväksytty matkailujäänmurtaja Sampoa koskevassa työriidassa. Työtaistelu-uhat 29.3.2019 peruuntuvat

kerttuvali Comments are closed

Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry sekä Kemin Satama Oy ovat hyväksyneet sovittelija Jukka Ahtelan tänään tekemän sovintoesityksen matkailujäänmurtaja Sampoa koskevan työriidan ratkaisemiseksi. Perjantaina 29.3.2019 alkavaksi ilmoitetut työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat. Hyväksytty sovintoesitys löytyy tästä

Continue reading

Puolustusvoimien Laivue 2020 -hankintapäätökset tulevat siirtymään

kerttuvali Comments are closed

Puolustusministeriö on pyytänyt oikeuskanslerin kannanottoa koskien puolustusvoimien Laivue 2020 -hankintapäätöksiä ja toimitusministeristön toimivaltaa. Oikeuskanslerin linjauksen mukaan Laivue 2020 -hankintapäätöstä ei voida tehdä toimitusministeristön toimikaudella valtioneuvoston yleisistunnossa eikä puolustusministeriössä. Oikeuskansleri on kannanotossaan todennut, että toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle. Lisäksi toimitusministeristön edellytetään pidättäytyvän […]

Continue reading

Matkailujäänmurtaja Sammolle työtaisteluvaroitus

kerttuvali Comments are closed

Suomen Konepäällystöliiton, Suomen Laivanpäällystöliiton ja Suomen Merimies-Unionin sekä Kemin Sataman väliset työehtosopimukset koskien matkailujäänmurtaja Sampoa päättyivät 28.2.2019. Osapuolet ovat neuvotelleet uusien työehtosopimuksien aikaansaamisesta. Mikäli osapuolten välillä ei saada aikaan ratkaisua uusista työehtosopimuksista, kyseessä olevien sopimusten soveltamispiiriin kuuluva aluksen laivaväki aloittaa työnseisauksen 29.3.2019 klo 7.00.

Continue reading

Merenkulkua koskevassa kansipäällystön työriidassa sovinto – työnseisausuhka 16.3.2019 peruuntuu

kerttuvali Comments are closed

Suomen Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto hyväksyivät valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen. Osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen valtakunnansovittelijan johdolla. Sovinto koskee kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia.Varatoimitusjohtaja Hans Ahlström toteaa, että sovitut palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa työmarkkinoilla, 1,6 %. Osapuolet jatkavat yhdessä suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn kehittämistä. Suomen Varustamot ry on tyytyväinen Suomen Merimies-Unionin, Suomen Konepäällystöliiton ja Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa saavutettuihin, yleistä linjaa noudattaviin […]

Continue reading

Purjehduksista uutta voimaa nuorten arkeen

kerttuvali Comments are closed

Kuunari Helenalla järjestettävät purjehdukset toteutetaan sail training -periaatteiden mukaan. Meriheimon purjehduksilla osallistujat eivät ole matkustajia, vaan osa miehistöä. Kuva: Y-Säätiö Meriheimo-purjehduksilla vahvistetaan nuorten aikuisten elämänhallintataitoja. Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön järjestämille purjehduksille tavoitellaan kesän aikana sataa purjehtijaa. Meriheimo-hanke tähtää pääkaupunkiseudulla asuvien 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan sekä asumis- ja työelämätaitojen vahvistamiseen. Samalla osallistujat pääsevät mukaan aktiiviseen nuorten yhteisöön. […]

Continue reading

Onnettomuustutkinta paloveneen törmäyksestä rantaan 22.5.2018 Kivijärvellä valmis – veneen kyydissä oli koululaisia

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Keski-Suomen Pelastuslaitos Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkintansa paloveneen törmäyksestä rantaan 22.5.2018 Kivijärvellä. Veneessä oli kyydissä neljä koululaista, opettaja sekä veneen päällikkönä toiminut ja sitä ohjannut palomies. Pelastusliivit olivat kaikilla muilla paitsi veneen päälliköllä. Vene sinkoutui usean metrin päähän kuivalle maalle törmäyksen voimasta. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa vakavasti. Kyseessä oli koulun järjestämä turvakurssi, jossa oppilaat […]

Continue reading