WWF Suomen ja Tallinkin kampanjalla yli 10 000 € itämerennorpan suojelemiseksi

Comments are closed

a15a4828fd827610_org

WWF Suomen ja Tallinkin huhtikuussa 2016 aloittama lahjoituskampanja itämerennorpan hyväksi päättyi 30.6.2017. Kampanja-aikana saatiin kerättyä 10 090 euroa. Lahjoittaneiden nimistä muodostui Tallinkin Megastar-laivalle digitaalinen teos, joka on esillä laivalla vuoden loppuun asti. Lahjoittajia oli yhteensä 484 henkilöä eli keskimääräinen lahjoitussumma oli noin 20 euroa. Alkuvuonna 2017 liikennöinnin aloittanut Megastar on Itämeren ympäristöystävällisin alus, mikä tekeekin siitä erinomaisen viestinviejän luonnonsuojeluasioille.

WWF Suomen ja Tallinkin kesäkuun lopussa päättyneen keräyksen tuotoilla rahoitetaan konkreettisia tutkimusprojekteja, joiden avulla parannetaan norppakannan kokoarvion luotettavuutta. Itämerennorpan suurin uhka on ilmastonmuutoksen tuoma talvien lämpeneminen. Norppa on arktinen laji, joka on pesinnässään riippuvainen jäästä ja lumesta.

WWF edistää yhdessä Metsähallituksen kanssa hanketta, jolla pyritään itämerennorppien tunnistamiseen valokuvista. Itämerennorpan, kuten myös saimaannorpan, turkin kuviot ovat yksilöllisiä ja niitä voidaan käyttää sormenjälkien tapaan yksilöiden tunnistamiseen. Valokuvatunnistuksella saatua tietoa voidaan hyödyntää muiden menetelmien täydentäjänä monilla tavoin tutkimuksessa ja kannan seurannassa, esimerkiksi kannan koon arvioinnissa tai yksilöiden elämänkaaren selvittämisessä sekä liikkuvuudesta. Myös Itä-Suomen yliopisto on hankkeessa mukana, ja sen tutkijat ovatkin jo tunnistaneet joitakin yksilöitä valokuvista. Yksilöllisen valokuvatunnistuksen avulla itämerennorpan suojelua voidaan tehostaa.

Tunnistamiseen käytetään myös riistakameroita, ja WWF käyttää tukijoiltaan, kuten esimerkiksi Tallinkin kampanjaan osallistuneilta saamia varoja myös riistakameroiden hankintaan ja asentamiseen maastoon. Pitkän tähtäimen tavoitteena on selvittää, onko itämerennorpan erittäin harvalukuinen Saaristomeren kanta yhteydessä muihin Itämeren runsaslukuisempiin norppakantoihin.

Tukijoiden varoin saatiin valmiiksi WWF:n tieteellinen raportti, joka kokoaa yhteen kaikki eteläisten itämerennorppakantojen tiedot. Toukokuussa 2017 julkaistu raportti, ”The Baltic Ringed Seal – An Arctic Seal in European Waters” on kokonaisuudessaan luettavissa täältä >> https://wwf.fi/mediabank/9825.pdf

Tallink Silja Oy ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2001, ja yhteistyö jatkuu lahjoituskampanjan päätyttyäkin. Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä, ja Tallink haluaa toimia edelläkävijänä Itämeren suojelemisessa ja samalla välittää yleistä tietoisuutta tämän meren suojelun tärkeydestä.