SPR luovutti veneensä Forum Marinumin museokokoelmiin

Comments are closed

Caritas-2

Forum Marinumin venekokoelma kasvoi jälleen merkittävällä lahjoituksella. Aurinkoisena Turun päivänä Aurajoen rannalla vietetyssä tilaisuudessa Suomen Punaisen Ristin ensivasteveneenä toiminut Caritas luovutettiin merenkulun valtakunnallisena erikoismuseona toimivalle Forum Marinumille.

Aluksen ensivaiheet sijoittuvat 1980-luvun lopulle, jolloin varoja hankittiin kasaan suurkeräyksellä veneen hankkimiseksi ja toiminnan rahoittamiseksi. Alus vihittiin käyttöön vuonna 1989. Avun tarjoamiseksi saaristoalueille vene on ollut välttämätön apuväline. Caritas-toiminta onkin osaltaan edistänyt terveyspalveluita Saaristomeren alueella, ja sillä on ollut myös historiallista merkitystä. Folkhälsanilla oli tosin käytössään avustusvene Gullkrona jo 1950-luvulla, mutta toiminnan luonne oli erilaista. Sen korvasivat lopulta ruotsinkielisen saariston kunnalliset terveyskeskukset.

SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula kiitteli luovutuspuheenvuorossaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä niin viranomaisten kuin vapaaehtoistenkin kanssa, mikä on mahdollistanut avustustoiminnan myös vesillä. Veneellä on tunnetusti rajallinen käyttöikä, mutta onneksi arvokasta toimintaa jatkaa SMPS Turun Meripelastusyhdistyksen p/v Abso.

Caritas-veneen nimi viittaa huolenpitoon ja auttamiseen. Yhteistyö on alusta alkaen leimannut ensivastetoimintaa, ja Caritaksen jälkeenkin tekeminen näkyy jälleen Meripelastusseuran kanssa”, totesi Kristiina Kumpula.

Aluksen vastaanotti Forum Marinumin toimitusjohtaja Tapio Maijala. Palveluveneen toiminnalla on ollut tärkeä rooli osana rannikkoseutujen lähihistoriaa, jonka tallentaminen kuuluu museomme vastuulle. Veneen museointi on samalla merkittäväksi koetun aikakauden huomioimista”  Maijala toteaa.

Forum Marinumin kokoelmissa on jo ennestään merkittäviä saariston viranomaistoimintaan liittyviä aluksia, joita SPR:n lähtökohdista harjoitettu toiminta hyvin täydentää. Caritaksen kanssa samaa aikakautta edustaa Rajavartiolaitoksen käytössä ollut Partiovene PV-323. Lisäksi kokoelmiin kuuluu mm. 1960-luvulla valmistuneet Luotsikutteri MKL-2103 ja Poliisivene PMV-1391.

Suomen Punaisen Ristin vuonna 1989 alkanut ensivaste-, ensiapu- ja terveyden edistämistoiminta Saaristomerellä ja Turunmaan saaristossa hoidettiin kesään 2013 asti SPR:n omalla Caritas-palveluveneellä. Alusten vaihtumisesta riippumatta toiminta on vuosien kuluessa lunastanut vankan aseman viranomaisten tukena, sekä saariston asukkaiden ja veneilijöiden keskuudessa.