Pansio-luokan miinalautoilla nyt 20 vuotta enemmän käyttöikää

Comments are closed

85e76bb2-c8dc-476a-9cb3-e4d6c3b6808c

Miinalautta Pyhärannan luovutustilaisuus Uudessakaupungissa. Kuvassa keskellä vasemmalta kommodori Erkki Mikkola, lippueamiraali Timo Hirvonen, insinöörieverstiluutnantti Jouni Muranen, Jaakko Savisaari ja Lasse Lindroth. Kuva Puolustusvoimat, Juuso Vastamäki.

Merivoimien kaikki kolme Pansio-luokan miinalauttaa ovat nyt valmistuneet kattavasta peruskorjauksesta. Aluksista viimeinen, Pyhäranta, luovutettiin tänään 29.11.2017 takaisin merivoimille Uudenkaupungin Työvene Oy:n telakalla.

Peruskorjauksessa alukset uudistettiin laiva- ja järjestelmäteknisesti lähes kokonaan. Vuosina 1991-92 valmistuneet miinalautat Pansio, Porkkala ja Pyhäranta saivat tässä elinkaaripäivityksessä (MidLife Upgrade) 20 vuotta lisää käyttöikää aina 2030-luvulle asti.

– Miinalauttojen tehtävät painottuvat miinoitukseen, ja peruskorjauksessa näitä järjestelmiä modernisointiin. Peruskorjaus avaa merivoimille myös uusia mahdollisuuksia, sillä alukset kykenevät toimimaan nyt entistä monipuolisemmin erilaisissa huoltotehtävissä, esimerkiksi täydennyksissä merellä, kertoo hankkeen projektipäällikkö insinöörikomentajakapteeni Pasi Liukkonen, joka työskentelee Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksen Merijärjestelmäosastolla.

Peruskorjauksessa miinalauttojen taistelu- ja johtamisjärjestelmät modernisoitiin yhteensopivaksi merivoimien muiden taistelualusten kanssa. Suurimpina yksittäisinä laivateknisinä uudistuksina voidaan mainita uudet pää- ja apukoneet sekä koko aluksen kattava korkeapainesammutusjärjestelmä. Lisäksi aluksen pintakäsittely ulotettiin huollollisesti niin sisä- kuin ulkopuolelta ensin teräspinnalle asti (hiekkapuhallus), jolloin voitiin tunnistaa ja korjata alukseen 25 aikana syntyneet vauriot.

Projekti on edellyttänyt usean eri toimijan yhteistyötä.

– Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin tässä materiaaliprojektissa. Avoin ja hyvähenkinen tiimityö asiakkaan (Puolustusvoimien logistiikkalaitos) ja yritysten Atlas Elektronik Finland Oy (toimituskokonaisuuden prime-vastuullinen), Uudenkaupungin Työvene Oy, Telesilta Oy, Furuno Finland Oy, unohtamatta Rannikkolaivaston toteuttamaa rakennusvalvontaa ja Millog Oy:n tekninen tuki läpi koko hankkeen ovat olleet perusta projektin onnistuneelle läpiviennille. Kaikki toimijat ovat hoitaneet osuutensa niin hyvin, että olemme saaneet projektin pysymään aikataulussa ja sovitussa budjetissa, Liukkonen kiittää.

Pansio-luokan peruskorjaus oli Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ensimmäinen merivoimallinen hankintasopimus. Sopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2015 ja ensimmäinen aluksista, miinalautta Pansio siirtyi telakalle saman vuoden elokuussa. Pansio valmistui peruskorjauksesta lokakuussa 2016. Toinen aluksista, Porkkala valmistui telakalta toukokuussa 2017.

Tietoja alusluokasta:

Pansio-luokkaan kuuluvat: MLI Pansio (90), MLI Porkkala (91), MLI Pyhäranta (92)

MLI = Mine Layer, Inshore

Tekniset tiedot:

Pituus: 43,3 metriä

Leveys: 10,3 metriä

Syväys: 2 metriä

Uppouma: 608 t

Nopeus: 11 solmua

Pääkoneteho: 1294 kWh

Jääluokka: 1A

Henkilöstö: 22 henkilöä