Hamina-luokan ohjusveneet peruskorjataan ja niihin hankitaan torpedoasejärjestelmä

Comments are closed

Hamina_Merivoimien_vuosipäivä_2014_01

Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut 19.12.2017 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan sopimukset Hamina-luokan ohjusveneiden peruskorjaamiseksi.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on valtuutettu allekirjoittamaan sopimus Patria Systems Oy:n kanssa, joka toimii peruskorjauksen päävastuullisena toimittajana. Peruskorjaukseen liittyy torpedoaseen hankinta Saab Dynamics Ab:lta. Peruskorjauksen yhteisarvo on noin 223 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus Suomessa on noin 300 henkilötyövuotta.

Puolustusselonteon mukainen suorituskyvyn hankinta on osa meripuolustuksen kehittämisohjelmaa, jossa Hamina-luokan peruskorjauksella varmistetaan riittävä merellisen puolustusvalmiuden jatkuvuus 2020 -luvulla Rauma-luokan ohjusveneiden luopumisen ja Laivue 2020 -korvettien käyttöönoton välisenä aikana.

Peruskorjauksen tavoitteena on Hamina-luokan alusten elinjakson turvaaminen vuoteen 2035 asti, alusten itsenäisen operointiajan pidentäminen sekä sukellusveneentorjuntakyvyn ja omasuojakyvyn parantaminen. Alusluokka varustetaan vuonna 2018 valittavalla Pintatorjuntaohjus 2020 -järjestelmällä. Pintatorjuntaohjuspatterit ja Laivue 2020 -korvetit varustetaan samalla ohjustyypillä.

Hankittava kevyttorpedoasejärjestelmä on suunniteltu erityisesti Itämeren saaristoiset rannikko-olot huomioon ottaen ja edustaa alansa moderneinta teknologiaa vedenalaisessa valvonnassa ja torjunnassa. Kevyttorpedoasejärjestelmän hankinta on yhteen sovitettu Ruotsin Försvarets Materielverket’n (FMV) vastaavien hankintojen kanssa, joiden toimitukset ajoittuvat vuosille 2023-2025. Vuosille 2019-2023 solmitaan FMV:n kanssa torpedojärjestelmiä koskeva lainasopimus.

Materiaaliyhteistyö toteuttaa Puolustushallinnon huoltovarmuusstrategisia tavoitteita ja syventää pohjoismaista yhteistyötä. Sopimukseen liittyy Ruotsin merivoimien toteuttama käyttäjäkoulutus ja FMV:n toimittamien osajärjestelmien lainaus harjoittelua varten siten, että Hamina-luokan peruskorjauksen valmistuessa aluksilla ja sen henkilöstöllä on välitön kyky operatiiviseen toimintaan.