Menetetyt majakat -näyttely avautuu Forum Marinumissa

Comments are closed

Ruuskerin majakka

Ruuskerin majakka

Menetetyt majakat-näyttely esittelee kertomusten, upeiden esineiden ja valokuvien avulla niitä majakoita, jotka Suomi on tavalla tai toisella menettänyt.

Majakat ja loistot ovat osa rakennushistoriaa, kulttuurihistoriaa, merenkulkumme historiaa ja meriturvallisuutta. Ne ovat kotisaaria, tukikohtia, kiintopisteitä, muistoja ja monin paikoin myös sotavuosien taistelupaikkoja ja sijaiskärsijöitä. Majakoita on kadonnut maisemasta mm. myrskyjen ja tuhotöiden takia. Sodat ovat vieneet niistä osan: majakoita on hävitetty suomalaisten omasta toimesta ja muutaman majakan on tuhonnut vihollinen. Jokainen sota on jollakin tavoin jättänyt jälkensä majakoihimme – ja majakkasaarilla asuneisiin ihmisiin. Eniten suomalaismajakoita on kuitenkin menetetty rauhanehtojen myötä tapahtuneiden alueluovutusten yhteydessä.

Osa majakoiden kiehtovuutta on niiden massiivisuudessa ja sijainnissa ulkoluodoilla, säiden armoilla. Myös majakkasaarten elämäntapa, erossa yhteiskunnasta, on aina luonut tietyntyyppisen myyttisyyden majakoiden ympärille. Saarten asukkaille elämäntapa on ollut arkea, mutta ulospäin tuo arkinen elämä vaikutti hyvin erikoiselta.

Niminä moni menetetyistä majakoista on tuttu: Suursaari, Hanhipaasi, Ruuskeri, Narvi, Seivästö… Osasta jäi jäljelle vain kasa kiviä, osa majakoista on yhä olemassa. Forum Marinumin näyttely perustuu Johanna Pakolan ja Seppo Laurellin saman nimiseen tietokirjaan, ja Pakola itse on ollut kantava voima myös näyttelyn toteuttamisessa. Lisäksi korvaamaton apu on ollut Majakkamestarit ry:n jäsen Pekka Savola. Tervetuloa tutustumaan kiehtoviin majakoihin!

Menetetyt majakat-näyttely esillä Forum Marinumin Linnanpuomissa 31.1.-7.5.2018