Työryhmä selvittää tutkimusalus Arandan ja jäänmurtajien käytön lisäämistä

Comments are closed

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, joka selvittää tutkimusalus Arandan ja jäänmurtajien käytön kehittämistä ja lisäämistä erityisesti arktisessa meritutkimuksessa.

Nykyisin meritutkimuksessa hyödynnetään pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa Arandaa. Juuri peruskorjattu alus kykenee operoimaan Itämeren jääoloissa, ja sille on mahdollista hankkia YK:n kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaarikoodin* edellyttämä varustus, jota toiminta arktisella alueella vaatii.

Suomessa on runsaasti muutakin arktiseen merenkäyntiin soveltuvaa kalustoa, kuten Arctia Oy:n omistamat jäänmurtajat. Viime vuosina Arctia Oy on tarjonnut jäänmurtajia myös tutkimuskäyttöön.

Työryhmän tehtävä on kartoittaa mahdollisuudet parantaa arktiseen merenkäyntiin soveltuvien suomalaisten alusten käyttöastetta sekä selvittää alusten yhteiskäytön kustannushyötyjä. Lisäksi työryhmä pohtii, miten aluksia voitaisiin parhaiten tarjota kansainväliseen tutkimuskäyttöön. Työryhmä selvittää myös muun muassa lainsäädännön reunaehtoja, jotka liittyvät alusten kansallisen ja kansainvälisen tutkimuskäytön ja yhteistyön lisäämiseen.

Työryhmässä ovat edustettuina ympäristöministeriön lisäksi Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos ja Arctia Oy. Työryhmän toimikausi ulottuu tammikuun 2019 loppuun saakka.

*Polaarikoodin tavoitteena on parantaa polaarialueilla purjehtivien alusten turvallisuutta ja vähentää näillä alueilla purjehtivien alusten haitallisia vaikutuksia ympäristölle.