Perämiehiä, matruuseja ja laivapoikia – SKS on kiinnostunut merenkulkijoiden maailmasta

Comments are closed

Kuva: Roos Rafael / Museovirasto CC BY 4.0

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura toivoo muistoja merenkulkijoilta ja heidän läheisiltään.

Meri yhdistää ja erottaa. Meri on kulkureitti ja rahtiväylä, mutta samalla se vie merenkulkijat kauas perheistään ja eristää heidät omaksi joukokseen, jolla on erityiset sääntönsä ja tapansa.

SKS kerää nyt tietoa ja kertomuksia merenkulusta ja merenkulkijoiden elämästä. Millaista on työskennellä aluksilla, millaista on odottaa kotona? Millainen on merenkulkijoiden ja heidän läheistensä maailma?

Muistitiedon keruu On armas mulle aallon tie on avoin merenkulkijoille, heidän perheenjäsenilleen, ystävilleen ja jokaiselle, jolla on tarinoita merenkulusta.

Kertoa voi esimerkiksi omasta urastaan, merenkulun arjesta ja juhlasta tai suhteestaan mereen. Kirjoituksen aiheena voivat olla myös laivaliikenteen muutokset, työyhteisöt ja mieleen jääneet persoonat tai merenkulkijoiden tarinat, huumori ja kieli.

Keruu jatkuu 31.8.2019 saakka. SKS tiedottaa tuloksista syksyllä 2019 ja arpoo kaikkien osallistujien kesken kirjapalkintoja.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/merenkulkijat