Merenkulkua koskevassa kansipäällystön työriidassa sovinto – työnseisausuhka 16.3.2019 peruuntuu

Comments are closed

Suomen Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto hyväksyivät valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen.

Osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen valtakunnansovittelijan johdolla. Sovinto koskee kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia.Varatoimitusjohtaja Hans Ahlström toteaa, että sovitut palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa työmarkkinoilla, 1,6 %. Osapuolet jatkavat yhdessä suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn kehittämistä.

Suomen Varustamot ry on tyytyväinen Suomen Merimies-Unionin, Suomen Konepäällystöliiton ja Suomen Laivanpäällystöliiton kanssa saavutettuihin, yleistä linjaa noudattaviin neuvottelutuloksiin. Valtakunnansovittelijan johdolla käydyt neuvottelut sujuivat hyvässä ja rakentavassa hengessä, Ahlström toteaa.