Rajavartiolaitoksen ansiolevyke Merivartiomuseolle

Comments are closed

Rajavartiolaitoksen pronssinen ansiolevyke. Kuva Kymenlaakson museo.

Suomen rajavartiolaitos on myöntänyt Kymenlaakson museolle/Merivartiomuseolle pronssisen ansiolevykkeen tunnustukseksi hyvästä yhteistyöstä Rajavartiolaitoksen kanssa. Tunnustus jaettiin Suomenlahden merivartioston järjestämällä Rajavartiolaitoksen 100-vuotisjuhlavuoden vastaanotolla Kalastajatorpalla 21.3.2019.

Rajavartiolaitoksen päällikön kenraaliluutnantti Ilkka Laitisen myöntämän tunnustuksen jakoi kutsuvierastilaisuutta isännöinyt Suomenlahden merivartioston komentaja kommodori Tom Hanén ja vastaanotti Kymenlaakson museon johtaja Kirsi Niku.

Merivartiomuseo kertoo merivartioinnin historiasta ja nykyisyydestä sekä merellisten yksiköiden työstä rajatarkastustoiminnassa ja rikostorjunnassa. Merivartiomuseo on Kotkan kaupungin ja Rajavartiolaitoksen yhteinen hanke ja osa Merikeskus Vellamossa Kotkassa toimivaa Kymenlaakson museota.