Suomen meriliikenteeseen jo toinen puhtaalla LNG:llä kulkeva alus – Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva aloittaa liikennöinnin

Comments are closed

b173bd5f-011c-45cf-9f9f-cedef4b8237b-main_image
Rajavartiolaitoksen uusi ulkovartiolaiva TURVA aloitti liikennöinnin Suomenlahdella ja ympäristöalueilla. Alus käyttää polttoaineenaan ympäristöystävällistä ja Itämeren puhtainta polttoainetta eli LNG:tä. Skangass toimittaa LNG:tä ulkovartiolaivan polttoaineeksi. Skangass on luonnonkaasuyhtiö Gasumin tytäryhtiö.

Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva on toinen suuri LNG:tä polttoaineenaan käyttävä alus Suomen meriliikenteessä. Skangass on tehnyt neljän vuoden sopimuksen LNG:n toimittamisesta ulkovartiolaivan polttoaineeksi. Skangass valittiin LNG:n toimittajaksi valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailutuksessa. Gasum osti helmikuussa 51 prosenttia norjalaisen Skangassin LNG-jakeluliiketoiminnasta. Yhtiö toimii samalla Skangass nimellä nyt kaikissa Pohjoismaissa ja Suomessa.

Rajavartiolaitoksen monikäyttöinen alus palvelee rajaturvallisuustehtävien ohella meripelastuksessa sekä vaativissa ympäristöturvallisuuden tehtävissä kuten öljyntorjunnassa. Laivan tankkaus tapahtuu joustavasti eri satamissa, kuten esimerkiksi Hangossa, Haminassa, Vuosaaressa, Turussa, Porissa ja Raahessa, joihin Skangass toimittaa LNG-polttoaineen säiliöautoilla omalta Porvoon tuotantolaitokseltaan. Turva-alusta tankataan eli bunkrataan kahdella säiliörekalla yhtä aikaa.

LNG vähentää laivaliikenteen päästöjä


LNG:n käyttö vähentää kaikkia meriliikenteen päästöjä. Raskaan polttoöljyn korvaaminen LNG:llä vähentää energiankulutusta ja leikkaa rikkipäästöt olemattomiin. Typpioksidi- ja hiukkaspäästöjä LNG vähentää 85 prosenttia, kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia. LNG täyttää tiukentuvat ympäristövaatimukset, kuten Itämerellä voimaan tulevat rajoitukset meriliikenteen rikki- ja typenoksidipäästöille.

– LNG:n käyttö tulee yleistymään lähivuosina. Olemme varautuneet tähän ja valitsimme Porin Tahkoluodon ensimmäisen LNG-terminaalin sijoituspaikaksi. Investointipäätöstä ei vielä ole tehty. Tulevaisuudessa LNG:tä käyttävät alukset voivat tulla tankkaamaan Porin terminaalin lisäksi myös Tornioon, jossa meillä on myös yhteinen LNG-terminaalihanke teollisuusyritysten kanssa. Skangass-yrityskaupan myötä meillä on myös tuotantolaitos ja terminaali jo Norjassa sekä kesällä Ruotsissa toimintansa aloittava terminaali, kertoo Skangassin johtaja Tommy Mattila.

LNG:llä edulliset käyttökustannukset


Rajavartiolaitoksen 96-metrinen ulkovartiolaiva on suunniteltu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja eri ministeriöiden kanssa. Rajavartiolaitoksen teknillisen osaston alusyksikön päällikön Gunnar Holmin mukaan ympäristösyyt olivat painavin syy LNG-aluksen valintaan. Myös aluksen käyttökustannukset osoittautuivat vertailussa niin edullisiksi, että perinteistä ratkaisua korkeampi hankintahinta tulee maksetuksi takaisin ehkä jo muutamassa vuodessa.

– Norjalaisten kollegoidemme kokemusten mukaan LNG-käyttöiset moottorit ovat toimineet hyvin ja säilyneet hyvässä kunnossa. Kaasu on puhdas polttoaine, mikä vähentää moottorien kulumista ja huoltotarvetta sekä laiva kulkee LNG:llä todella tasaisesti, Gunnar Holm toteaa.

Linkit