ESL Shipping vastaa kysynnän kasvuun vuokraamalla lisäaluksen

Comments are closed

2760418187

Kuivarahtialus m/s Nassauborg ( Kuvaoikeudet: Wagenborg)

Aspo-konserniin kuuluva ESL Shipping Oy vastaa varustamon kasvaneeseen merikuljetusten kysyntään aikarahtaamalla käyttöönsä kuivarahtialus m/s Nassauborgin ensi kesään asti. Hollannin lipun alla kulkeva 1A-jäävahvistettu 20 000 tonnin alus soveltuu hyvin täydentämään yhtiön saman kokoluokan laivastoa. Kaikki varustamon alukset kykenevät operoimaan Itämerellä ja muilla pohjoisen alueen jääalueilla.

Kapasiteetin lisäys mahdollistaa uusien asiakkaiden palvelemisen sekä palvelutarjonnan laajentamisen koko laivaston osalta myös maantieteellisesti. Samalla voidaan entistä paremmin taata pitkäaikaisten sopimusasiakkaiden tulevan talvikauden kuljetukset jääolosuhteissa.

“Nyt sovittu aikarahtaus on osoitus ESL Shippingin kyvystä reagoida nopeasti kysynnässä tapahtuviin muutoksiin”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Aki Ojanen. “Yhtiöllä on mahdollisuus jatkaa rahtausta sovitun kauden jälkeen vallitsevasta kysyntätilanteesta riippuen.”

ESL Shipping kuljettaa kuivia irtolasteja pääasiassa Itämeren alueella, vuonna 2012 noin 10,4 miljoonaa tonnia. Kuljetettavat lastit ovat pääasiassa malmia, hiiltä sekä kalkkikiveä. Varustamon tonnisto koostuu m/s Nassauborg mukaan lukien 15 yksiköstä, joista 12 on varustamon omia, kaksi vuokrattua ja yksi osaomisteinen yksikkö.