Kapteenille sakkoja 2,5 vuoden takaisesta työtapaturmasta

Comments are closed

finlandia_1_1196x797

Ahvenanmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa m/s Finlandialla henkilövahinkoihin johtaneesta työtapaturmasta, joka sattui pelastautumisharjoituksissa syksyllä 2012.

Loukkaantumiset tapahtuivat lokakuussa 2012 pelastusharjoituksessa m/s Finlandian ollessa telakoituna Tallinnassa. Vastaavanlaisia pelastusharjoituksia tehdään säännöllisesti.

Harjoituksessa harjoitettiin miehistöä poistumaan hätätilanteessa pelastautumisputken avulla, joita aluksella on 4 kpl. Putken alastulokulma oli liian jyrkkä, jolloin vauhti nousi alastulossa liian kovaksi ja osa henkilöstöstä sai vammoja tai hankaumia. Vastaavia putkia on maailmalla satoja, ja ne täyttävät kaikki viranomaisvaatimukset. Luokituslaitokset ovat katsastaneet pelastusputket.

Harjoitusta oli seuraamassa viranomaisia Suomesta ja Virosta sekä pelastautumisputken kanadalaisen valmistajan edustaja, jonka ohjeita aluksen kapteeni harjoitustilanteessa noudatti.

Lieventävänä asianhaarana tuomioistuin piti sitä, että kapteenin oli syytä olettaa, että pelastautumislaitteen edustajan ohjeet putken asettamisesta olivat oikeita.

Loukkaantuneet miehistön jäsenet saivat viipymättä tarvitsemaansa hoitoa työterveyshuollon kautta ja vahingot on korvattu asianomaisille.

”Miehistömme on erittäin pätevää, ammattitaitoista ja motivoitunutta. Harjoituksia järjestetään säännöllisesti, jotta toiminta mahdollisissa onnettomuustilanteissa olisi mahdollisimman hallittua ja tehokasta, toimitusjohtaja Taru Keronen Eckerö Linelta kertoo.

Matkustajien ja miehistön turvallisuus aina pääasia

”Pahoittelemme harjoituksissa tapahtuneita loukkaantumisia. Olemme selvittäneet tarkasti loukkaantumisiin johtaneet olosuhteet ja ohjeistaneet harjoituksista vastaavia työntekijöitämme niin, etteivät tällaiset tapahtumat pääse toistumaan. Olemme lisäksi hankkineet uuden MES-järjestelmän harjoitustarkoituksiin Tallinnan meriturvallisuuskeskukseen. Työtämme ohjaa aina turvallisuus ja sen vaaliminen”, Taru Keronen toteaa.