Baltic Princess palaa liikenteeseen tänään 8.3.

kerttuvali Comments are closed

Turku-Tukholma-reitin Baltic Princess uudistui alkuvuodesta 2018 Remontowan telakalla Puolassa ja palaa reitilleen tänään 8.3.2018 iltalähdöllä Turusta Tukholmaan. Kuluneiden kahdeksan viikon aikana laivalle tehtiin niin teknisiä huoltotöitä kuin useita matkustajille näkyviä uudistuksia. Mittavin ja lopulta viivästyksiin johtanut työ oli kuitenkin laivan kahden vaihdelaatikon vaihtaminen. Vaihdelaatikoiden asennusten yhteydessä ilmenneiden lisätöiden vuoksi laivan telakointiaika pitkittyi noin kahdella viikolla […]

Continue reading

Rahtialuksessa vuoto Suursaaren länsipuolella

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen meripelastuslohkokeskus Helsinki sai 8.3. klo 12:41 hätäilmoituksen, että Pietariin matkalla olleen rahtialuksen konehuoneessa on vettä. Vettä on viimeisten tietojen mukaan n. 6m. Rahtialuksella on 22 henkilöä, joilla ei ole välitöntä vaaraa. Rajavartiolaitoksella on tarvittaessa valmius henkilöiden nopeaan evakuointiin alukselta. Alukselta on ilmoitettu, että konehuoneen ovet ovat tiiviisti kiinni eikä konehuoneesta pääse vettä […]

Continue reading

Jäänmurtoa uhkaava lakko aiheuttaisi toteutuessaan merkittävää haittaa meriliikenteelle

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Arctia Jään- ja monitoimimurtajien työriitaan ei syntynyt torstaina sopua, tiedotti valtakunnansovittelija Minna Helle eilen. Toteutuessaan lakko pysäyttäisi liikenteen Perämerellä kokonaan. Neuvottelut Suomen Laivanpäällystöliiton ja Suomen Varustamojen kesken jatkuvat. Valtakunnansovittelija esittää lakon siirtoa kahdella viikolla, jolloin se alkaisi aikaisintaan 21.3.2018. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on mahdollisuus siirtää lakon alkamista, kun kyseessä ovat elintärkeät toiminnot. ”Jääpeite kasvaa […]

Continue reading

Jäänmurtajia ja monitoimimurtajia koskevaan työriitaan sovintoehdotus

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Markku Hietavuori Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Varustamot ry vastaavat sovintoehdotukseen torstaina 1.3.2018 klo 16.30. Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä valtakunnansovittelija Minna Helteen antaman ehdotuksen. Suomen Laivanpäällystöliitto ry on ilmoittanut Arctia konsernin jään- ja monitoimimurtajien kansipäällystöä koskevasta työnseisauksesta, joka alkaa 7.3.2018 klo 14. Lakko peruuntuu, mikäli molemmat osapuolet hyväksyvät sovintoehdotuksen. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei […]

Continue reading

Tallinkille ennätyksellinen 967 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2017

kerttuvali Comments are closed

Photo: AS Tallink Grupp Tilinpäätöstiedotteen (tilintarkastamaton) mukaan AS Tallink Grupp saavutti ennätyksellisen 967 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2017. Lisäksi, kuten pörssitiedotteessamme kerroimme, konsernin kaikkien aikojen suurin vuosittainen matkustajamäärä – yli 9,8 miljoonaa matkustajaa – lisäsi merkittävästi konsernin ravintoloiden ja myymälöiden liikevaihtoa lähes 537 miljoonaan euroon, mikä nostaa Tallink-konsernin nettovoiton vuodelta 2017 yhteensä 49 miljoonaan euroon. […]

Continue reading

BALTIC PRINCESSIN TELAKOINNISSA LISÄVIIVÄSTYS – LAIVAN ARVIOITU PALUU REITILLEEN 8.3.2018

kerttuvali Comments are closed

Turku–Tukholma-reitin Baltic Princessin tekninen telakointi viivästyy entisestään. Laivan piti alun perin olla uudistumassa telakalla 10.1.–22.2.2018, mutta paluupäivää on jo aiemmin jouduttu lykkäämään maaliskuun alkuun. Lisäviivästyksen myötä laivan ensimmäinen lähtö Turusta on tämänhetkisen arvion mukaan 8.3. Viivästys johtuu uuden vaihdelaatikon asennuksen yhteydessä ilmenneistä teknisistä lisätöistä. Kaikki 2.3. asti varatut matkat on jo siirretty Baltic Princessille myöhempään […]

Continue reading

Rahtialusten yhteentörmäys Suomenlahdella

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen alainen Suomenlahden merivartiosto sai 25.2.2018 kello 10.00 ilmoituksen kahden rahtialuksen yhteentörmäyksestä kansainvälisellä vesialueella, Porvoon Kalbådagrundin eteläpuolella. Tapahtumapaikka kuuluu Suomen meripelastusalueeseen. Idästä länteen matkalla olleet rahtialukset kulkivat jäätilanteen vuoksi peräkkäin reittijakojärjestelmässä. Edellä kulkeneen aluksen pysähdyttyä jäihin, ei takana kulkenut alus ehtinyt pysähtyä ajoissa. Väistämättä seuranneessa yhteentörmäyksessä Panamaan liputettu alus sai keulaansa, vesirajan yläpuolelle […]

Continue reading

Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa Suomi kokosi arktisen merenkulun asiantuntijat Helsinkiin

kerttuvali Comments are closed

Credit: Jessica K. Robertson, U.S. Geological Survey. Public domain. Suomesta tuli toukokuussa 2017 Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa kahdeksi vuodeksi. Osana puheenjohtajuuskauden ohjelmaa Trafi järjesti torstaina kansainvälisen Polaarikoodi-konferenssin, jossa Arktisen neuvoston jäsenvaltiot ja merenkulkijat jakoivat kokemuksiaan Polaarikoodin toimeenpanosta ensimmäisen vuoden aikana. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) Polaarikoodin tavoite on parantaa polaarialueilla purjehtivien alusten turvallisuutta […]

Continue reading

Lakkovaroitus annettu Arctia Oy:n konventionaalisille jäänmurtajille ja monitoimimurtajille

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Arctia Oy Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n ja Arctia Oy:n väliset neuvottelut uuden työehtosopimuksen saamiseksi eivät ole edenneet ja mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen, niin konventionaalisia jäänmurtajia ja monitoimimurtajia koskeva työnseisaus alkaa 7.3.2018 klo 14.00. Osapuolet pyrkivät löytämään ratkaisun tilanteeseen neuvotteluja jatkamalla.

Continue reading

Baltic Princessin paluu viivästyy – laivan arvioitu paluupäivä reitilleen on perjantaina 2.3.2018

kerttuvali Comments are closed

Turku-Tukholma-reitin Baltic Princessin tekninen telakointi viivästyy entisestään ja tämän hetkisen tiedon mukaan laiva palaa liikenteeseen perjantaina 2.3. iltalähdöllä Turusta. Baltic Princessin lähdöt ajalle 24.2.-1.3. joudutaan valitettavasti kokonaan perumaan.  Viivästyminen johtuu laivalle tehtävistä teknisistä lisätöistä, joita on ilmennyt uuden vaihdelaatikon asennuksen yhteydessä. Matkustajien kontaktointi aloitetaan tänään ja vaihtoehdot heille ovat seuraavat: matkustaja voi siirtää matkansa myöhempään […]

Continue reading