M/s Rosellan tapaus syyttäjän harkittavaksi

kerttuvali Comments are closed

Trafi sai 7.5.2015 tiedon, että Viking Linen m/s Rosella lähti 6.2.2015 Maarianhaminan satamasta keulavisiiri lukitsemattomana. Asiasta pyydettiin Viking Linelta selvitys samana päivänä ja selvitys saatiin 13.5.2015. Trafi on selvityksissään päätynyt siihen, että kyseessä on alusturvallisuuslain rikkomus ja tapauksesta on tehty alusturvallisuuslain mukainen ilmoitus viralliselle syyttäjälle. Asia käsitellään Ahvenanmaan syyttäjävirastossa, sillä m/s Rosellan kotipaikka on Maarianhamina. […]

Continue reading

Ilmatieteen laitos – Laivojen liikkumista jääolosuhteissa kehitetään

kerttuvali Comments are closed

Ilmatieteen laitos yhteistyökumppaneineen on aloittanut kaksivuotisen tutkimushankkeen, jossa pyritään kehittämään laivojen toimintaa ja reititystä jääolosuhteissa. Arktisissa olosuhteissa merijää on vaikea ongelma, joka rajoittaa merikuljetuksia ja aiheuttaa vaurioita aluksille. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa soveltavaa tutkimustietoa ihmiselle ja ympäristölle turvallisen sekä kustannustehokkaan navigoinnin perustaksi. Näin luodaan edellytyksiä alalla toimivien suomalaisten varustamojen ja navigointiin teknologisia ratkaisuja tuottavien yritysten […]

Continue reading

Selvitys: Öljyn hinta ja hallituksen toimet leikkasivat rikkidirektiivin kustannuksia

kerttuvali Comments are closed

Rikkidirektiivistä aiheutuneet kustannukset yrityksille eivät alustavien tietojen mukaan kohonneet yhtä korkeiksi kuin aluksi pelättiin. Tiedot ilmenevät 25.5.2015 julkaistusta työ- ja elinkeino- sekä liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä rikkidirektiivin kustannusvaikutuksia arvioineesta selvityksestä. Rikkisääntely tuli voimaan 1.1.2015. Absoluuttiset polttoainekustannukset Itämeren ja Pohjanmeren liikenteessä eivät selvityksen tekoaikana ole oleellisesti nousseet. Raskaan ja kevyen polttoaineen suhteellinen hintaero on tarkastelujaksona kuitenkin […]

Continue reading

Viro ja Suomi harjoittelevat öljyntorjuntaa Saarenmaan edustalla Virossa

kerttuvali Comments are closed

  Rajavartiolaitoksen Tursas-alus © Kuva: Jouko Pirttijärvi Viron ja Suomen välinen öljyntorjuntaharjoitus pidetään tiistaina 26.5.2015 Saarenmaan Kudema sataman edustan merialueella. Virolaisten järjestämässä Puhas meri 2015 -harjoituksessa testataan muun muassa hälytysjärjestelmiä, keräysjärjestelmiä, lastinsiirtoa ja maiden välistä yhteistyötä. Harjoituksessa on mukana kolme öljyntorjunta-alusta Suomesta sekä Virosta viisi öljyntorjunta-alusta. Suomesta harjoitukseen osallistuvat öljyntorjunta-alukset ovat Merivoimien Halli sekä Rajavartiolaitoksen […]

Continue reading

Museovirasto jakoi avustukset perinnealusten ja telakoiden restaurointiin

kerttuvali Comments are closed

  Museovirasto on myöntänyt avustuksia yhteensä 355 000 euroa 31:n arvokkaaksi luokitellun aluksen säilymisen varmistamiseen. Avustukset on tarkoitettu restaurointiin, jolla tarkoitetaan aluksen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. Avustushakemuksia saapui 51 kappaletta, joiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot nousivat 2 085 458 euroon. Valtaosa hakijoista oli yksityishenkilöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, mutta mukana oli myös muutamia aluksia, joiden […]

Continue reading

Lehti: Rosella lähti merelle lukitsemattomalla keulavisiirillä

kerttuvali Comments are closed

M/S Rosella. Kuva: Viking Line Viking Linen Rosella-alus lähti talvella merelle osin lukitsemattomalla keulavisiirillä, uutisoi ÅlandsSjöfart -niminen julkaisu. Maarianhaminasta lähdössä olleen aluksen keulavisiiriä ei onnistuttu lukitsemaan kokonaan. Laiva lähti siitä huolimatta liikkeelle ennen kuin visiiri viimeinenkin lukko saatiin päälle. Alus olisi kääntynyt takaisin, jos visiiriä ei olisi saatu lukittua kokonaan ennen avomerelle pääsyä, kerrotaan Viking […]

Continue reading

Liikenneviraston meriliikenteenohjaus valppaana Itämerellä

kerttuvali Comments are closed

Liikenneviraston meriliikenteenohjaus onnistui välttämään mahdollisen meriliikenneonnettomuuden Pohjoisella Itämerellä estämällä aluksen ajautumisen matalikolle. Alus saatiin yhteydenottojen avulla muuttamaan kurssinsa kohti turvallista vesialuetta. Liikenneviraston Länsi-Suomen meriliikennekeskus havaitsi tänään aamupäivällä Ahvenanmaan liikennejako-vyöhykkeellä itään päin matkaavan aluksen, joka oli poistumassa liikennejakovyöhykkeestä kohti matalikkoja. Meriliikennekeskus yritti saada alukseen yhteyttä useilla eri tavoilla. Myös Turun meripelastuskeskus pyydettiin mukaan tapauksen selvittelyyn. Viimein […]

Continue reading

FINSWEEX 2015 -harjoitus alkaa

kerttuvali Comments are closed

  Kuvassa: Harjoitukseen osallistuvat Suomesta muun muassa Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset. Merivoimat toteuttaa yhdessä Ruotsin merivoimien kanssa FINSWEEX 2015 -harjoituksen 19. – 28.5.2015. Toiminta ulottuu Suomen ja Ruotsin aluevesien lisäksi kansainvälisille merialueille. Harjoitus perustuu Ruotsin ja Suomen merivoimien yhteiseen visioon, jossa on yhteinen merellinen taisteluryhmä. Taisteluryhmä pitää sisällään yhteisen esikunnan, pintatorjunnan taisteluosaston, miinantorjunnan taisteluosaston, amfibiotaisteluosaston ja huoltoyksikön. […]

Continue reading

Puolustusministeriö päätti kolmen Pansio-luokan miinalautan peruskorjauksen hankinnasta

kerttuvali Comments are closed

  Kuva: Puolustusvoimat Puolustusministeri Carl Haglund valtuutti puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään hankintasopimuksen kolmen Pansio-luokan miinalautan peruskorjauksesta Atlas Elektronik Finland Oy:n kanssa. Hankinnalla jatketaan miinalauttojen elinikää ylläpitäen alusten miinanlaskukyky. Lisäksi kehitetään alusluokan kykyä toteuttaa raskaita merikuljetuksia ja emäalustoimintaa. Hankinta liittyy merivoimien kehittämisen kokonaisuuteen. Se on toteutettu tarjouskilpailuna valikoitujen toimittajien kesken. Hankinnan kokonaisarvo on 23,7 miljoonaa euroa ja […]

Continue reading

VIKING LINEN LIIKEVAIHTO KASVOI JA TULOS PARANI

kerttuvali Comments are closed

Kuvaoikeudet: Viking Line LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2015 1,5 prosentilla 105,0 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2014 (103,4 Meur). Liiketulos oli -9,8 miljoonaa euroa (-17,1 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -8,2 miljoonaa euroa (-15,6 Meur). Konsernin liiketulos parani pääasiallisesti alhaisempien käyttökulujen sekä harvempien alustelakointien johdosta verrattuna […]

Continue reading