Magasinet Filter: Wasa Express kuljettanut ydinpolttoainetta

kerttuvali Comments are closed

Wasa Express -aluksella on kuljetettu ydinpolttoainetta Uumajan Holmsundista Vaasaan. Asia tuli ilmi ruotsalaisen Filter-lehden jutussa, jonka mukaan Wasa Expressillä kuljetettiin tämän vuoden tammikuussa 114 tonnia ydinpolttoainetta Uumajasta Vaasaan. Wasaline lähetti perjantaina tiedotteen, jonka mukaan kuljetetulla materiaalilla on erittäin matala säteilytaso. Yhtiön mukaan kuljetuksia on ollut säännöllisesti Merenkurkussa 1980-luvulta lähtien, ja ne täyttävät kansainväliset säännöt. Wasalinen toimitusjohtajan […]

Continue reading

HAAGA-HELIAn opiskelijat tekevät St. Peter Line –laivayhtiölle imagotutkimuksen

kerttuvali Comments are closed

HAAGA-HELIAn kansainvälisen matkailun (Degree Programme in Tourism) opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat imago- ja asiakastyytyväisyystutkimuksen St. Peter Line -laivayhtiölle tämän kevään aikana. Opiskelijat keräävät tutkimusaineistoa kyselylomakkeilla sekä Helsingissä että Pietarissa. St. Peter Line liikennöi säännöllisesti Helsingin, Pietarin, Tallinnan ja Tukholman välillä. – HAAGA-HELIA tarjoaa opiskelijoille ihanteelliset valmiudet pärjätä työelämän alati muuttuvassa maailmassa. Etenkin oikeiden yritysten kanssa […]

Continue reading

Johdon vaihdos Viking Linella – Jan Hanses seuraa Mikael Backmania

kerttuvali Comments are closed

Viking Linen hallitus ja toimitusjohtaja Mikael Backman ovat sopineet että Backman jättää yhtiön. Hallituksen mukaan Backman on viime vuosien aikana aikaansaanut keskeisiä muutoksia yhtiössä, mutta tulevaisuuden haasteet edellyttävät uudenlaista johtajuutta. “Hallitus on sitä mieltä että Jan Hanses, joka tällä hetkellä toimii toimitusjohtajan sijaisena, on erittäin sopiva henkilö vastaamaan uusiin haasteisiin”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Ben Lundqvist. […]

Continue reading

Patria luovutti peruskorjatut Rauma-luokan ohjusveneet Merivoimille

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Puolustusvoimat Patria on luovutti eilen virallisesti Merivoimille neljä Rauma-luokan ohjusvenettä – Rauman, Raahen, Porvoon ja Naantalin, joiden vuonna 2010 alkanut peruskorjaus valmistui 2013 loppuun mennessä. Peruskorjauksella on taattu vuosina 1990-1992 valmistuneen alusluokan elinikä 2020-luvulle asti ja samalla vastattu ohjusveneiden muuttuneiden suorituskykyvaatimusten tarpeisiin. Patria toimi hankkeessa päätoimittajana ja vastasi peruskorjauksen kokonaissuunnittelusta, alihankkijoiden toimitusten koordinoinnista sekä […]

Continue reading

Neste Oil ja Concordia Maritime myyvät yhteisesti omistamansa tankkerit Stena Poseidonin ja Palvan Transport Maritime St-Laurent Inc.:lle

kerttuvali Comments are closed

Neste Oil ja Concordia Maritime myyvät yhteisesti omistamansa tankkerit Stena Poseidonin ja Palvan Transport Maritime St-Laurent Inc.:lle Neste Oil ja Concordia Maritime ovat päättäneet myydä yhteisyritystensä kautta omistamansa Panamax-tankkerit Stena Poseidonin ja Palvan kanadalaiselle Transport Maritime St-Laurent Inc.:lle. Neste Oilin osalta alusten myynti liittyy yhtiön 19.9.2013 julkistamaan suunnitelmaan, jonka mukaan Neste Oil luopuu varustamotoiminnastaan ja […]

Continue reading

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy: MERIALAN KOULUTTAJAT SOPIVAT KOULULAIVASTA JA YHTEISTYÖSTÄ

kerttuvali Comments are closed

Koululaiva Katarina on aiemmalta nimeltään Aranda, joka valmistui vuonna 1953 Helsingissä. Laiva on noin 53 metriä pitkä ja 10 metriä leveä. Se on toiminut koululaivana vuodesta 1989 lähtien. Kuva: Ekami. Kotkassa toimivat merenkulun kouluttajat eli Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami) solmivat 12.3.2014 uuden yhteistyösopimuksen. Sopimuksen allekirjoittivat rehtori Petteri Ikonen Kyamkista ja rehtori Sami Tikkanen Ekamista. Sopimuksen tavoitteena […]

Continue reading

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Öljysäiliöalusonnettomuus Suomenlahdella kuormittaisi valtion ja kuntien talouksia

kerttuvali Comments are closed

Suuri öljysäiliöalusvahinko Suomenlahdella aiheuttaisi pahimmillaan useiden miljardien eurojen kustannukset. Valtio voi joutua rahoittamaan näitä kustannuksia ainakin tilapäisesti ja pahimmassa tapauksessa lopullisesti. Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella tulee arvioiden mukaan kasvamaan nykyisestä 160 miljoonasta tonnista 170–200 miljoonaan tonniin vuonna 2020. Samaan aikaan myös muu meriliikenne lisääntyy. Riski suureen öljysäiliöalusonnettomuuteen on näissä oloissa huomattava. Matalalla ja kapealla Suomenlahdella öljypäästöt […]

Continue reading

Varustamoille myönnetty ympäristöinvestointitukea

kerttuvali Comments are closed

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt kahdeksalle varustamolle ja näiden 45 alukselle valtionavustusta ympäristönsuojelua parantaviin jälki-investointeihin yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Avustukset on tarkoitettu aluksiin jälkikäteen asennettavien laitteiden ja polttoainejärjestelmämuutosten investointikustannusten tukemiseen. Vuoden 2013 talousarviossa myönnettiin 30 miljoonan euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantavien laitteiden investointikustannusten tukemiseen. Syyskuussa määrärahasta jaettiin 19 miljoonaa euroa. Myöntöpäätösten […]

Continue reading

Meriliikennestrategia tähtää kilpailukykyyn ja elinvoimaan

kerttuvali Comments are closed

Suomi, suomalainen elinkeinoelämä ja suomalaiset voivat hyvin ja maamme on kilpailukykyinen maailman markkinoilla. Suomen menestystä tukevat fiksut ja tarkoituksenmukaiset meriliikenneyhteydet. Näin visioidaan Suomen meriliikennestrategiassa, joka luovutettiin liikenneministeri Merja Kyllöselle 12. maaliskuuta. Suomen meriliikennestrategialla on luotu kokonaisvaltainen Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uusia ympäristönormeja huomioon ottava näkemys vuosille 2014-2022. Strategia on valmisteltu avoimesti ja […]

Continue reading

VIKING LINEN VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1.1.–31.12.2013 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ.

kerttuvali Comments are closed

Viking Line Abp:n vuosikertomus toimintavuodelta 2013 on julkaistu yhtiön kotisivullahttp://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Taloudelliset-raportit/2013/. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 6. maaliskuuta 2014 alkaen. Painettu vuosikertomus lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille. Myös Viking Line Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yllä mainitulta toimintavuodelta on tänään julkaistu yhtiön kotisivulla http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Hallinnointi/Selvitys-hallinto–ja-ohjausjarjestelmasta/

Continue reading