Rajavartiolaitoksen vartiolaivat Telkkä ja Tiira myydään Norjaan

kerttuvali Comments are closed

Valtioneuvosto on tänään antanut Rajavartiolaitokselle luvan myydä vartiolaivat Telkkä ja Tiira Mobico Shipping As -nimiselle yritykselle Norjaan. Myytävät alukset kuuluvat ominaisuuksiltaan niin sanottuun Telkkä-luokkaan, jonka toiminnalliset ominaisuudet eivät enää vastaa Rajavartiolaitoksen toimintaympäristön vaatimuksia. Rajavartiolaitoksen nykyiset tehtävät ja strategia edellyttävät kalustolta tehokasta ja monipuolista merellistä toimintakykyä ympäri vuoden kaikissa olosuhteissa. Ulkovartiolaivojen tulee kyetä itsenäiseen toimintaan koko Itämeren […]

Continue reading

Lokakuussa Helsingin laivamatkailu jatkui vilkkaana, tavaraliikenne vaisua

kerttuvali Comments are closed

Helsingin sataman yksiköity tavaraliikenne oli lokakuussa 840 000 tonnia. Tuonti ja vienti jakaantuivat tasaisesti. Määrä on 3 % pienempi kuin viime vuoden lokakuussa. Tuonti jäi 4 % ja vienti lähes 2 % viime vuoden lokakuun määrästä. Tammi-lokakuussa yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli 8,1 miljoonaa tonnia, mikä on 4 % vähemmän kuin viime vuona samaan aikaan. Laivamatkustajia […]

Continue reading

Meripelastusalusten paraati lauantaina

kerttuvali Comments are closed

Suomenlahden vapaaehtoiset meripelastajat kunnioittavat merellä menehtyneiden merenkulkijoiden muistoa alusparaatilla Helsingissä pyhäinpäivänä 2. marraskuuta klo 12. Paraatin jälkeen alukset ovat avoinna yleisölle Eteläsatamassa klo 12.30-14.30. Yhteensä 12 pelastusalusta lähtee ohimarssille Hernesaaren kärjestä pelastusristeilijä Jenny Wihurin johdolla ja tekee merenkulkijoiden muistomerkin kohdalla Eiranrannassa lipputervehdyksen. Samanaikaisesti merenkulkujärjestöjen edustajat laskevat seppeleen muistomerkille. Alukset jatkavat matkaansa Eteläsatamaan ja kiinnittyvät Pakkahuoneen […]

Continue reading

Eckerö Line panostaa kotimaisiin herkkuihin lautasella ja lavalla

kerttuvali Comments are closed

– Laivamatkailun huippukohtia m/s Finlandialla Helsingistä Tallinnaan ovat ehdottomasti ruokailu , laivan viihteestä nauttiminen ja tuliaisostokset EckeröMarketissa, myyntipäällikkö Johanna Uimonen tietää. Kaikki ensiluokkaisista raaka-aineista Laivamatka sujuu leppoisasti esimerkiksi Buffet Eckerön noutopöytien herkuista nauttien. Monipuolinen noutopöytä koostuu pitkälti kotimaisista ja lähialueiden raaka-aineista.  Lähes kaikki teemaviikkojen herkut valmistetaan laivan omassa keittiössä. Parhaillaan käynnissä olevilla Riista- ja sadonkorjuu -teemaviikoilla nautitaan riistaherkkuja sekä antimia syksyn […]

Continue reading

Ilmatieteen laitos: Suomi mukana merkittävässä meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen selvitystyössä

kerttuvali Comments are closed

Ilmatieteen laitos on mukana yhteenliittymässä, jonka tehtävänä on Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriliikenteen kasvihuonekaasujen päästöraportin päivittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva Ilmatieteen laitos on mukana yhteenliittymässä, jonka tehtävänä on Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriliikenteen kasvihuonekaasujen päästöraportin päivittäminen. Päivityksellä halutaan saada mahdollisimman tarkkaa ja ajantasaista tietoa meriliikenteen päästöistä. Työssä kartoitetaan hiilidioksidipäästöjen (CO2) määrää vuosilta 2007–2012 ja tarkastellaan kasvihuonekaasupäästöjen […]

Continue reading

TILASTOKESKUS: Ulkomaan meriliikenteen tulot laskivat vuonna 2012

kerttuvali Comments are closed

Ulkomaan meriliikenteen bruttotulot vuonna 2012 olivat 1,9 miljardia euroa, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaille maksetut liikennemenot olivat 1,1 miljardia euroa ja ne nousivat kaksikymmentä prosenttia vuodesta 2011. Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen neljännesvuosittain tekemään tiedonkeruuseen. Tiedonantajina ovat varustamot, alusten omistajat ja/tai muut tiedonantajat. Suomalaisten ja ulkomailta aikarahdattujen alusten bruttotulot ulkomaan meriliikenteessä 1985–2012, milj. […]

Continue reading

Helsingin ja Tallinnan Satamien yhteishankkeelle 11,3 miljoonan euron rahoitustuki

kerttuvali Comments are closed

EU:n liikennekomissaari Siim Kallas allekirjoitti 16.10.2013 Tallinnassa pidetyillä TEN-T päivillä 11,3 miljoonan euron rahoitustuen Helsingin ja Tallinnan Satamien yhteishankkeelle nimeltään Twin-Port. Eu-rahoitustuki kohdistuu Helsingin ja Tallinnan välisen lauttaliikenteen kapasiteetin lisäämiseen ja sujuvuuden parantamiseen molemmissa satamissa. Investointien kokonaisarvo on 56,3 miljoonaa euroa. Tuen määrä on 20 % kustannuksista. Helsingin Sataman osuus tuesta on 76 % ja […]

Continue reading

Eurajoen sataman perusparannus: Eurajoen satamassa on tehty huomattavia parannuksia ja korjauksia syksyn 2013 aikana.

kerttuvali Comments are closed

Laiturialueen korjaukset Vanha Mann-nosturi poistettiin laiturialueelta. Videon nosturin kaatamisesta voi nähdä täältä. Samalla laiturilta poistettiin nosturikiskot joka helpottaa laiturialueen puhtaanapitoa. Korjaus mahdollistaa myös tavaran etukäteen siirron laiturille samaan aikaan, kun muuta lastia tai laivaa operoidaan. Laiturinhyötypituus kasvoi 53 metristä 85 metriin. Laiturin reunaan asennettiin metallireunus kokopituudelta. Laiturin kumpikin pää korjattiin ja korotettiin muun laiturin tasalle sekä molempiin […]

Continue reading