Lämpötilan_kehitys_100m_syvyydessä_Pohjois-Itämeren_seuranta-asemalla_(LL17)_vuosina_1963–2021_600px_2