Ilmarisen hylyn saneerauksen kilpailutus käynnistyy

Ilmarisen hylyn saneerausta varten tehdyssä 3D-kuvassa näkyy, että hylky on merenpohjassa ylösalaisin. Hylyn pohjaa vasten sijaitseviin polttoainetankkeihin on suhteellisen helppo päästä käsiksi aluksen yksinkertaisen pohjarakenteen läpi.   Miia Farstad  Suomen ympäristökeskus.

Suomen ympäristökeskus (Syke) aloittaa panssarilaiva Ilmarisen hylyn saneerauksen kilpailutuksen. Kilpailutus on osa Syken lakisääteistä riskihylkyjen seurantatehtävää.

Ympäristönsuojelulain mukaan Suomen ympäristökeskus vastaa ympäristövahingon vaaraa aiheuttavien hylkyjen seurannasta ja saneerauksesta. Hylkyjen tilaa seurataan ja kohteet öljynpoistosaneeraukseen valitaan riskiperusteisesti tutkimusten ja seurantatietojen perusteella.

Ilmarisen hylky ja sen ennakkotutkimus

Panssarilaiva Ilmarinen 18. elokuuta vuonna 1941, alle kuukausi ennen uppoamistaan. Kuvaaja Vilho Heinämies. SA-kuvat

Panssarilaiva Ilmarinen upposi 13.9.1941 pohjoiselle Itämerelle noin 40 kilometriä Utön saaresta lounaaseen osuttuaan miinaan. Hylky sijaitsee noin 80 metrin syvyydessä, ja sen tankeissa on arviolta 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ilmarisen hylky on 271 merisotilaan hauta, mutta saneeraus pystytään tekemään rikkomatta hautarauhaa.

Suomen ympäristökeskus teki vuonna 2023 yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja Museoviraston kanssa Ilmarisen hylyn ennakkotutkimuksen. Arkistotutkimuksien lisäksi alusta kuvattiin sukellusrobotilla (remotely operated vehicle, ROV) ja monikeilakaikuluotaimella, hylyltä otettiin vesi- ja sedimenttinäytteitä, ja aluksen rungosta ja tankeista rakennettiin 3D-malli.

Ennakkotutkimusten mukaan Ilmarisen hylky on hyvin säilynyt, mutta sen pinnassa on merkittäviä korroosion aiheuttamia muutoksia. Hylyn yläpuolella on havaittu säännöllisesti pintaan nousevia öljypisaroita, mutta öljyvuodon tarkkaa paikkaa hylyllä ei pystytty paikantamaan.

“Hylyn korroosio etenee, ja suuremman öljyvuodon riski kasvaa vuosi vuodelta. Ilmarisen hylky on merenpohjassa ylösalaisin, mutta polttoainetankkeihin on suhteellisen helppo päästä käsiksi aluksen pohjarakenteen läpi”, kertoo suunnittelija Miia Farstad Suomen ympäristökeskuksesta.

Saneerauksen kilpailutus ja aikataulu

Suomen ympäristökeskus julkaisi 9.2.2024 Ilmarisen hylyn saneerauksen kilpailutuksen. Hylyn öljytankkien saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Projektipäällikkö Tommi Kontto Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että Ilmarisen hylyn saneeraus on pilottikohde toiminnalle, jossa kaupallinen toimija tekee saneerauksen ilman viranomaisten avustusta, ns. avaimet käteen -periaatteella.

Tähän asti Suomen merialueella olevia hylkyjä on tyhjennetty polttoaineista viranomaistyönä. Esimerkiksi elokuussa 2020 Saaristomerellä Hanna Marjutin ja Fortunan hylyt tyhjennettiin polttoaineesta Suomen ympäristökeskuksen ja Merivoimien yhteistyönä.

Kilpailutuksen kohteena olevaan työhön on varattu enintään 2 miljoonaa euroa. Jatkossa yksittäisten hylkyjen saneeraukseen haetaan määrärahaa erikseen valtion talousarviosta.