Meriaura tilaa kaksi bioöljykäyttöistä 6750 tonnin rahtialusta hollantilaiselta Royal Bodewes -telakalta

Meriaura on solminut kahden Ecotrader-rahtialuksen toimitussopimuksen hollantilaisen Royal Bodewes -telakan kanssa. Sopimuksen mukaan alukset rakennetaan Hollannin Hoogezandissa, ja ne luovutetaan vuonna 2026 tammikuussa ja joulukuussa.

Tilatut Ecotrader-alukset ovat 105 metriä pitkiä, kantavuudeltaan 6750 tonnin 1A-jääluokan aluksia. Niiden suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman matalien päästötasojen saavuttaminen. Aluksia voidaan operoida Meriauran tytäryhtiön VG-Ecofuelin tuottamalla kierrätysraaka-aineesta valmistetulla biopolttoaineella yhtiön vuonna 2016 käyttöönotettujen EcoCoaster-alusten Eeva VG:n ja Mirva VG:n tapaan. Päästövähennykset syntyvät uusiutuvan polttoaineen lisäksi esimerkiksi alusten rungon optimoinnista sekä tehokkaammasta moottoriteknologiasta, jonka toimittaa kotimainen Wärtsilä. Ecotrader-alukset ovat n. 30 prosenttia EcoCoaster-aluksia suurempia. Tällä vastataan markkina- ja asiakastarpeeseen, ja suurempi aluskoko parantaa myös taloudellista tehokkuutta ja keventää kuljetusten ympäristökuormaa.

”Tämä tilaus jatkaa hyväksi havaittua bioöljykäyttöisten ja energiatehokkaiden alusinvestointiemme sarjaa. Vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa ja vastuullisuusstrategiamme mukaisesti katsoimme parhaaksi valita rakentajaksi tunnetun länsieurooppalaisen telakan. Toimitusvarmuus- ja aikataulu, laatu sekä telakan kyky täyttää työturvallisuus- ja ympäristömääräykset, sekä edellisistä uudisrakennuksista saadut hyvät kokemukset olivat tärkeimmät tekijät päätöksessämme valita rakentajaksi jälleen hollantilainen Royal Bodewes”, kertoo Meriauran toimitusjohtaja Beppe Rosin.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin merenkulun noin vuoteen 2050 mennessä. Meriauran ilmastostrategia tähtää hiilineutraaliuteen jo 2030-luvulla. ”Nyt tilaamamme kaksi laivaa aloittavat uudisrakennusohjelman, jolla Meriaura tähtää hiilineutraaliksi huomattavasti IMO:n tavoitetta nopeammin. Tarkoituksenamme on systemaattisesti uudistaa laivastoamme sarjalla uudisrakennuksia. Bioöljyn käyttö yhdistettynä kompensaatioon mahdollistaa asettamamme kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisen”, kertoo Meriauran perustaja ja Meriaura Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.

Alusinvestointia rahoittavat Turun Oma Säästöpankki, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä Ilmastorahasto. ”Olemme kiitollisia siitä, että kotimaiset rahoittajat ovat lähteneet mukaan tukemaan paikallisen varustamon matkaa kohti hiilineutraalia merenkulkua”, sanoo Rosin.