Tallink nosti kanteen Tallinnan satamaa vastaan

Tallink on nostanut kanteen Harjun lääninoikeuteen Virossa Tallinnan satamaa (AS Tallinna Sadam) vastaan 15,4 miljoonan euron suuruisella vaateella. Tallink vaatii, että Tallinnan satama korvaa yritykselle osan liian korkeista satamamaksuista, jotka maksettiin satamapalveluista Tallinnan satamalle (Tallinna Vanasadam). Viron kilpailulain mukaan määräävässä markkina-asemassa olevan on kiellettyä asettaa tai soveltaa suoraan tai epäsuorasti osto- tai myyntihintoja tai muita epäreiluja kauppaehtoja.

Tallinkin nostama kanne sisältää Tallinkin vuosina 2017, 2018 ja 2019 Tallinnan satamalle maksetut satamamaksut. Tallinkin mukaan Tallinnan satama on asettanut satamapalveluihin kohtuuttoman korkeat hinnat ja siten väärinkäyttänyt määräävää markkina-asemaansa Tallinnan sataman satamapalvelujen tarjoajana.

”Tallink ja Tallinnan satama ovat käyneet neuvotteluja Tallinnan sataman tarjoamien palveluiden oikeudenmukaisen hinnoittelun varmistamiseksi jo vuodesta 2018. Olemme kiitollisia Tallinnan satamalle yhteistyöstä neuvotteluissa, joissa olemme pyrkineet pääsemään kaikkia osapuolia tyydyttävään kompromissiin. Neuvottelut ja kompromissiehdotukset eivät kuitenkaan valitettavasti ole johtaneet sopimukseen ja ratkaisuun, johon kaikki olisivat tyytyväisiä. Tallink uskoo, että oikeudenmukaisilla maksuilla on merkittävä vaikutus myös Viron matkailun ja siihen liittyvien alojen nopeampaan elpymiseen”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

”Tallink on yrittänyt päästä sopimukseen ja käynyt neuvotteluita Tallinnan sataman kanssa jo useiden vuosien ajan. Koska neuvottelut eivät ole johtaneet ratkaisuun, Tallink pitää välttämättömänä selvittää oikeudenkäynnin avulla, onko Tallinnan satama palveluntarjoajana oikeudenmukaisella ja avoimella pohjalla. Kokemuksemme mukaan Tallinnan sataman veloittamat maksut ovat yksiä alueen korkeimmista. Tätä vahvistavat aiemmat oikeudelliset analyysit ja asiantuntija-arviot, joiden mukaan Tallinnan sataman perimät satamamaksut (PPP huomioiden) ovat huomattavasti korkeammat kuin esimerkiksi vastaavista palveluista perittävät maksut Helsingissä tai Tukholmassa. Analyysien mukaan Tallinnan sataman perimät maksut ovat keskimäärin vähintään 20 prosenttia korkeammat, ja useimmissa tapauksissa prosenttiosuus on jopa korkeampi”, jatkaa Nõgene.

”Viron satamat ovat tärkeä portti muihin maihin. Uskomme, että satamapalveluiden kohtuuttomalla hinnoittelulla on kielteinen ja kauaskantoinen vaikutus Viron talouteen laajemminkin, koska se rajoittaa liikennetiheyttä ja estää näin tiheämpien ja ympäristöystävällisempien yhteyksien luomista Tallinnan ja alueen muiden suurten keskusten välille”, lisää Nõgene.