Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: ESL Shipping jälleen ennätystulokseen

ESL Shipping tiedotti syyskuussa 70 miljoonan euron investoinnista uuden sukupolven sähköhybridilaivoihin.

Heinä-syyskuu 2021

Suluissa esitetty vuoden 2020 vastaavan ajanjakson luvut.

ESL Shippingin liikevoitto oli 7,1 Me (-0,1), Telkon 2,5 Me (4,2) ja Leipurin 0,6 Me (0,3). Telko segmentin oikaistu liikevoitto ilman Kaukon 3,4 Me alaskirjausta oli 6,0 Me.

ESL Shipping tiedotti syyskuussa 70 miljoonan euron investoinnista uuden sukupolven sähköhybridilaivoihin.

Tammi-syyskuu 2021

ESL Shippingin liikevoitto oli 17,0 Me (2,8)

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2021 kolmatta neljännestä:

ESL Shipping ylsi jälleen historiansa korkeimpaan tulokseen. Voimistunut kysyntä metsäteollisuuden tuotteiden, sahatavaran ja sellun sekä metalliteollisuuden tuotteiden kuljetuksissa on nostanut edelleen ESL Shippingille tärkeitä laivarahtihintoja.

Vastatakseen kasvavaan kysyntään ESL Shipping päätti 70 miljoonan euron kasvuinvestoinnista kuuden aluksen sarjaan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja, joista ensimmäiset ovat liikenteessä vuoden 2023 loppupuolella. Uudet Green Coaster -alukset liikennöivät Itämerellä ja Pohjanmerellä ja ovat ESL Shippingin strategian ytimessä teollisuuden kumppanina.

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 51 aluksesta kantavuudeltaan 473 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (74 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 25 alusta (24 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

ESL Shippingin kolmas vuosineljännes oli historiallisen vahva ja hieno osoitus varustamon merellä ja maalla tekemän pitkäjänteisen kehitystyön tuloksista. Vuosineljänneksen liikevoitto nousi ennätykselliseen 7,1 miljoonaan euroon (-0,1) huolimatta laajana jatkuneesta telakointiohjelmasta. Sopimusliikenteen kuljetuskysyntä jatkui erittäin vahvana läpi koko kesäkauden, ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Kolmannella neljänneksellä saavutettu liikevoittoprosentti 15,0 (-0,3) on erinomainen. Varustamon kuljettamien lastien määrä nousi 3,9 miljoonaan tonniin (3,1). Liikevaihto nousi 50 % heikosta vertailukaudesta ja oli 47,3 miljoonaa euroa (31,6).

ESL Shippingin kaikkien pääasiakkuuksien kysyntä ja kuljetusvolyymit nousivat ennustetun vahvalle tasolle. Kaikkien terästeollisuuden asiakkuuksien kuljetusmäärät nousivat merkittävästi poikkeuksellisen heikkoon vertailukauteen nähden. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla, mutta samalla kysynnän vaihtelu oli hetkittäisesti erittäin suurta. Metsä- ja kemianteollisuuden kuljetuskysyntä oli ennustetun hyvällä tasolla.

Varustamon kaikki alukset ovat liikennöineet niille parhaiten sopivilla alueilla mukaan lukien arktisen alueen liikenteessä Kanadassa ja Koillisväylällä. Varustamon kaikkien laivaluokkien kannattavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä historiallisen vahva. Kaikkien laivaluokkien markkinarahdit paranivat merkittävästi vertailukauteen nähden, mutta samalla pienemmän laivaluokan uusien ja uusittavien aikarahtisopimusten hintataso on nousussa. Myös laivapolttoaineen hinta nousi erittäin voimakkaasti vertailukauteen nähden, mutta hinnannousun kustannusvaikutus kompensoitui pääosin kuljetussopimusten polttoaineklausuulien myötä.

ESL Shippingin vahva operatiivinen osaaminen mahdollisti erittäin tehokkaan alusten käytön kolmannella neljänneksellä. Satamat ovat edelleen olleet ruuhkautuneita varustamon pääliikennealueella johtuen kasvaneista liikennemääristä ja osittain vielä myös koronaviruksen vaikutuksista satamatoimintoihin.

Varustamon toiminnalle keskeistä ovat vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. Kolmannella neljänneksellä koronaviruspandemia vaikutti edelleen ESL Shippingin alusten miehistöjen vaihtoihin, huoltoihin ja varaosatoimituksiin puutteellisten lentoyhteyksien ja erilaisten matkustusrajoitusten vuoksi. Miehistöjen ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä oli edelleen kustannuksia nostava vaikutus.

Kolmannella neljänneksellä yhtiö teki suunniteltuja investointeja laivojen ympäristöystävällisyyteen telakoiden viisi suurta ja kaksi pienempää alusyksikköä. Telakointipäiviä kertyi yhteensä 116. Yhden suuremman aluksen telakointi siirtyi viimeiselle neljännekselle telakasta johtuneesta syystä. Aikarahdatut pienemmät alukset olivat poissa liikenteestä tavanomaista enemmän johtuen muun muassa pitkittyneistä telakoinneista ja koronavirustartunnoista.

Syyskuussa ESL Shippingin ruotsalainen tytäryhtiö AtoB@C Shipping AB ilmoitti rakennuttavansa kuuden aluksen sarjan energiatehokkaita uuden sukupolven sähköhybridilaivoja vastatakseen kasvavaan kysyntään. Alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Uusien alusten kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien CO₂, kuljetettua rahtiyksikköä kohden tulevat pienenemään lähes 50 % nykyisiin aluksiin verrattuna, mikä tekee laivoista kokoluokassaan maailman tehokkaimmat. Laivojen akustot, maasähköratkaisut ja sähköhybridikäyttö mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja sen rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. AtoB@C Shippingillä on mahdollisuus laajentaa tilausta useilla optiolaivoilla.

ESL Shippingin tammi-syyskuun liikevaihto nousi merkittävästi heikkoon vertailukauteen nähden ja oli 136,7 (107,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto yli kuusinkertaistui historiallisen vahvaan 17,0 (2,8) miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli 12,4 (2,6), joka ylittää varustamon nykyisen pitkän aikavälin tavoitteen.

ESL Shippingin näkymät 2021

Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on hyvällä tasolla kaikissa laivaluokissa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa edelleen eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Suurten alusten rahtihintatasot ovat nyt viime vuosien kehitys huomioiden korkealla tasolla. Raaka-aineiden hintakehitys ja saatavuuteen liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa loppuvuoden aikana kansainvälisten rahtimarkkinoiden kehitykseen. Puolijohteiden saatavuuteen liittyvät vaikeudet ovat rajoittaneet autoteollisuuden tuotantoa myös Euroopassa ja tällä voi olla vaikutuksia muun muassa terästeollisuuden kuljetusmääriin.

Koronaviruspandemian vaikutus markkinatilanteeseen on vähentynyt, mutta erilaiset yhteiskuntien toimintaa rajoittavat toimenpiteet saattavat vaikuttaa kysyntään ja varustamon operatiiviseen toimintaan edelleen loppuvuoden aikana. Henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät toimenpiteet jatkuvat toistaiseksi nykyisen tasoisina.

ESL Shipping pyrkii parantamaan kykyään ja joustavuuttaan sopeuttaa toimintaansa kulloinkin vallitsevaa kuljetuskysyntää vastaavaksi. Aikarahtausalusten määrää ja alusten ominaisuuksia tarkastellaan jatkossakin asiakaskysynnän kehityksen ja sen painopisteiden muutosten perusteella. Pienemmässä laivaluokassa uusien ja uusittavien aikarahtisopimusten hintataso on noussut ja odotetaan nousevan edelleen merkittävästi.

Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Sen lisäksi, että ESL Shipping investoi uusiin erittäin ympäristöystävällisiin aluksiin, varustamo valmistelee pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa tarjotakseen tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä merikuljetuksia. Sähköhybridialusten tilaukseen ja sen optioihin liittyen tutkitaan mahdollisuuksia käyttää liiketoiminnan kehityksen vauhdittamiseen erilaisia kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevia alusten omistukseen ja rahoitukseen liittyviä ESL Shippingille uudenlaisia ratkaisuja. Loppuvuoden aikana telakoidaan yksi suurempi alusyksikkö noin 20 päivän ajaksi.