Blastr Green Steel ja Inkoo Shipping aiesopimukseen Inkoon sataman ja sen alueen kehittämisestä

Inkoo Shippingin alue. Kuva: Inkoo Shipping

Helsinki, 4.10.2023. Blastr Green Steel (Blastr) ja Inkoo Shipping ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyöstä Inkoon sataman ja sen alueen kehittämisestä. Aiesopimuksen mukaan Blastr voi hyödyntää Inkoo Shippingin omistamaa maa-aluetta terästehtaan suunnittelussa ja sijoittumisessa alueelle. Yhtiöt kehittävät myös yhdessä Inkoo Shippingin satama-aluetta optimoidakseen Blastrin saapuvan ja lähtevän merirahdin käsittelyn.  

”Tavoitteenamme on optimoida suunnitteilla olevan ultra-matalaa CO₂ -terästä tuottavan tehtaan ja integroidun vedyn tuotantolaitoksen valmistelu siten, että voimme hyödyntää jo tasoitettua teollisuusaluetta mahdollisimman hyvin ja siten pienentää ympäristöjalanjälkeämme. Inkoo Shippingin alueen käyttäminen mahdollistaa tämän, sekä sujuvoittaa logistiikkaa terästehtaan alueella ja sen ulkopuolella”, kertoo Blastr Green Steelin Suomen maajohtaja Antti Kaikkonen.

Inkoon satamassa on entuudestaan 900 metriä laituria. Osana yhteistyötä osapuolet kehittävät uuden laiturin, jonka koko määritellään meneillään olevan teknisen esiselvityksen aikana. Uudella laiturilla ei tule olemaan vaikutusta Inkoon Kalasatamaan. Esiselvityksessä määritellään myös sopivimmat paikat raaka-aine- ja lopputuoteterminaaleille sekä muille uusille toiminnoille, joita sataman tulevaisuus edellyttää. 13 metrin syvyisen väylän ansiosta suuret Panamax-luokan laivat pääsevät satamaan, mikä on oleellista Blastrin logistiikan kannalta.

”Uuden laiturin rakentamisella satamaan on merkittävä vaikutus sekä Inkoo Shippingille, että koko Inkoon alueelle. Toimintamme on kasvanut viimeisen vuosikymmenen ajan, jona aikana olemme lisänneet varastoalueita sekä halleja lähes vuosittain. Uskomme vahvasti, että uusi laituri alueineen luo runsaasti uusia positiivisia mahdollisuuksia liiketoimintamme kehittämiselle. Lisäksi tämä yhteistyö tukee merkittävästi myös Inkoon kunnan kasvua ja kehitystä”, toteaa Inkoo Shippingin toimitusjohtaja Thomas Bergman.

Laituri-investoinnin kokonaiskustannukset arvioidaan tarkemmin yhteisen hankekehitystyön aikana. Lopullinen päätös laituri-investoinnista tehdään sen jälkeen, kun Blastr on tehnyt lopullisen investointipäätöksen terästehdashankkeensa toteutuksesta, joka on tavoitteena tehdä vuonna 2025. Blastr on äskettäin tehnyt puitesopimuksen Cargillin kanssa, johon sisältyy Inkoossa ultra-matalan CO₂-teräksen tuotantoon tarvittavien raaka-aineiden kuljetus- ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen.

Blastr Green Steel aikoo vähentää hiilidioksidipäästöjä teräksen arvoketjusta kehittämällä integroidun teräksen arvoketjun pohjoismaisia etuja hyödyntäen. Yritys aikoo valmistaa 2,5 miljoonaa tonnia kilpailukykyistä ultra-matalaa CO₂- terästä hyödyntämällä paikallisia raaka-aineita ja fossiilivapaata energiaa sekä soveltamalla kiertotalousperiaatetta koko arvoketjussaan noin 90 prosenttia pienemmillä luokan 1-3 päästöillä kuin perinteinen terästuotanto. Yritys aikoo perustaa tuotantolaitoksia Pohjoismaiden alueelle, joissa on kunnianhimoiset agendat energiasiirtymälle, jäävapaita syväsatamia, joista on pääsy houkutteleville Euroopan markkinoille, sekä korkeasti koulutettua työvoimaa. Blastr Green Steelin odotetaan kasvavan yhdeksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuuden startupeista. Blastr on osa pohjoismaista Vanir Green Industries -sijoitusyhtiötä.