CapMan Infra myy osuutensa johtavassa norjalaisessa lauttaliikennöitsijä Norledissa CBRE Investment Managementille

CBRE Investment Management ja CapMan Infra ovat sopineet CBRE IM:n hankkivan CapManin hallinnoiman osuuden lauttayhtiö Norledista. Transaktio on ensimmäinen irtautuminen CapMan Nordic Infrastructure I -rahastosta. CapMan Infra ja CBRE IM hankkivat kukin 50 prosentin osuuden yhtiöstä vuonna 2019.

Norled on yksi Norjan neljästä johtavasta vesiliikenteen toimijasta, joka liikennöi 41 auto- ja 30 matkustajalauttaa kapasiteettipohjaisilla sopimuksilla. Norled on innovatiivisten ja ympäristöystävällisten liikenneratkaisujen edelläkävijä, ja yhtiö on tehnyt merkittäviä investointeja uudentyyppisiin aluksiin ja ympäristöystävällisiin teknologioihin, mukaan lukien hybridi- ja akkuratkaisuilla kulkeviin aluksiin sekä maailman ensimmäiseen vetyteknologiaa hyödyntävään autolauttaan. Vuodesta 2019 lähtien Norled on investoinut n. 2,5 miljardia Norjan kruunua laivastonsa uudistamiseen, mikä on alentanut hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2021. Yhtiön matalapäästöisten ja päästöttömien alusten lukumäärä on samalla kasvanut kahdesta kahdeksaantoista.*

Norjassa vesiliikenne on keskeinen osa julkisen liikenteen infrastruktuuria, ja Norjan valtio on asettanut liikennesektorin yrityksille kunnianhimoiset tavoitteet ja tukiohjelmat muuntaakseen dieselkäyttöiset lautat uusiutuvalla sähköllä kulkeviin sekä vetyä polttoaineena käyttäviin ratkaisuihin. Norledin tavoitteena on, että suurin osa sen laivastosta toimii ilman hiilidioksidipäästöjä seuraavan vuosikymmenen aikana.

”Yhtiön hankinnan jälkeen olemme rakentaneet Norledista menestyksekkään yrityksen vahvistamalla johtoryhmää, organisaatiota sekä kilpailutusprosessien osaamista, ja olemme samalla investoineet merkittävästi hiilijalanjäljen pienentämiseen. Norledin liiketoiminnan ja norjalaisen lauttasektorin vakaus tuli entistäkin vahvemmin todistettua koronaviruspandemian aikana, ja olemme ylpeitä, että olemme voittaneet kilpailutuksissa merkittävän määrän uusia liikennöintisopimuksia. Tämä luo edellytykset Norledin menestykselle tulevaisuudessakin, sekä uusille vihreän teknologian investoinneille. Yhtiöllä on nyt hyvät edellytykset luoda pitkäaikaista arvoa CBRE IM:n omistuksessa. On ollut suuri kunnia tehdä yhteistyötä Norledin omistautuneiden työntekijöiden ja johdon kanssa”, sanoo CapMan Infran managing partner Ville Poukka.

”Uskomme, että pitkäaikaiset kapasiteettipohjaiset sopimukset yhdistettynä Norjan valtion tukemaan vihreään siirtymään tekevät Norledista houkuttelevan sijoituskohteen eurooppalaisella liikennesektorilla,” sanoo Dr. Andreas Köttering, Head of Europe Private Infrastructure, CBRE Investment Management. ”Olemme iloisia yhteistyöstä CapManin kanssa Norledin kasvattamiseksi, ja tästä on hyvä jatkaa tämän edelläkävijäyhtiön edelleen kehittämistä”.

Norledin johtoryhmä jatkaa liiketoiminnan vetämistä toimitusjohtaja Heidi Woldenin luotsaamana.

Transaktio edellyttää viranomaisten hyväksyntää ja sen odotetaan toteutuvan myöhemmin tämän vuoden aikana.