EU:n pakotelistoilla olevien huvialusten selvitykset valmiit

Tullin selvitykset Venäjän pakotteiden vuoksi pidätettyjen huvialusten osalta ovat päättyneet. Jatkoselvityksen alla olleista huviveneistä kahdeksan siirrettiin ulosottoviranomaisille, neljälle tehtiin verotarkastus ja kaksi tapausta on siirtynyt rikostutkintaan. Keväällä pidätettyjen lisäksi Tulli teki kesän aikana myös uusia pidätyksiä sekä veneiden omistussuhteiden selvittämisen että veneiden laittomien maastavientiyritysten vuoksi.

Tulli selvitti huvialusten mahdollisia kytkentöjä EU:n pakotelistoilla oleviin henkilöihin ja tahoihin tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä.

– Useiden omistusketjujen kytkökset osoittivat, että taustalta löytyi veroparatiiseja ja muita hyvin monimutkaisia järjestelyjä. Tämä hankaloitti ja hidasti monissa tapauksissa mahdollisten pakotteiden alaisten tahojen selvittämistä, osassa teki selvittämisestä käytännössä jopa mahdotonta. Seitsemän huvialuksen kohdalla jatkoselvityksemme osoittivat, että näiden taustalla on mahdollisesti EU:n pakotelistoilla olevia tahoja. Näiden lisäksi ilmoitimme ulosottoviranomaisille myös yhden aluksen verotarkastuksen perusteella, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Tulli pidätti keväällä 21 huvialusta, jotta voitiin selvittää, oliko niiden omistussuhteiden taustalla EU:n Venäjälle ja Valko-Venäjälle asettamilla pakotelistoilla olevia henkilöitä tai tahoja. Tulli pidätti kesän aikana lisäksi kuusi uutta huvialusta pakotteisiin liittyvien omistussuhteiden selvittämistä varten.

Pakotteet kieltävät vesikulkuneuvojen viennin Venäjälle ylipäätään

– Olemme selvittäneet huviveneiden statusta henkilöpakotteiden lisäksi myös sektoripakotteiden ja verotuksen näkökulmasta. Jatkoselvitysten aikana tuli ilmi, ettei neljää pidätetyistä huvialuksista oltu asetettu säännösten vaatimalla tavalla tullimenettelyyn. Teimme näihin erilliset verotarkastukset, joiden pohjalta yksi alus ilmoitettiin verottajalle veroharkintaa varten ja toinen siis ulosottoviranomaisille mahdollisia jäädytystoimia varten, kertoo Rakshit.

EU:n Venäjälle määräämät sektoripakotteet ovat huviveneiden osalta hyvin kattavat, sillä pääsääntöisesti kaikki vesikulkuneuvot ja meriteknologia ylipäätään ovat pakotteiden piirissä, eikä niitä saa viedä Venäjälle. Tulli on tehnyt tiivistä yhteistyötä niin tietojenvaihdon kuin konkreettisen valvonnankin osalta eri maiden tullien ja muiden viranomaisten kanssa.

– Olemme pidättäneet huvialuksia myös niiden laittomien maastavientiyritysten vuoksi. Pakotteiden näkökulmasta myöskään Venäjälle rekisteröityjä aluksia ei ole voinut päästää vesille. Vientikiellon rikkomisesta epäillyistä tapauksista kaksi on edennyt esiselvitykseen ja -tutkintaan ja näitä tutkitaan törkeinä säännöstelyrikoksina, toteaa Rakshit.

EU on asettanut Venäjälle ja Valko-Venäjälle laajoja pakotteita Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen vuoksi. Tulli vastaa toimeenpanevana viranomaisena EU-tasolla sovittujen vienti- ja tuontipakotteiden valvonnasta. Tämän lisäksi Tulli avustaa EU:n pakotelistoilla olevien henkilöiden ja toimijoiden omaisuuden kartoittamisessa ja paikallistamisessa, mihin mm. huvialusten pidättäminen kuuluu.