Ferry Terminal -Hanke etenee Turun kaupunginhallitukseen

LS-03 FT-Turku Katuverkko Asemapiirustus 2020-10-26

Mittava Ferry Terminal -hanke Turussa etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Maanantaina 31.5. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että Turun Satama voi käynnistää 172 miljoonan euron suuruisen hankkeen rahoitusjärjestelyt.

Lisäksi esitetään, että kaupunki lunastaa Viking Linen nykyisen terminaalirakennuksen 17,5 miljoonalla eurolla ja sitoutuu sen takaisinvuokraukseen. Kaupunginvaltuustoon Ferry Terminal -hanke on tarkoitus viedä 14.6.

Toteutuessaan hanke muokkaa uusiksi Turun matkustajasataman ja kantasataman alueen ja toiminnot Turun linnan kupeessa. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi yhteinen matkustajaterminaali molemmille laivayhtiöille.

Uuden matkustajaterminaalin lisäksi hankkeessa on kyse laajemmin koko merellisen Turun kaupunkikehityksestä, jolla nyt suljettujen satamakenttien rantavyöhykkeet avataan pysyvästi kaupunkilaisten käyttöön.

– Hanke mahdollistaa Linnanniemen alueella jokirantaan saakka ulottuvan uuden julkisen tilan toteuttamisen sekä Linnakaupungin asuntoalueen laajentamisen aina kantasataman rantavyöhykkeelle saakka, kertoo Ferry Terminal -hankkeen esittelijänä toimiva omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Turun matkustaja- ja kantasataman tulevaisuutta koskeva projekti on alkanut vuonna 2018. Turun kaupungin elimissä asiaa on viimeksi käsitellyt konsernijaosto 17.5.2021, jolla ei ollut huomautettavaa Turun Satama Oy:n esittämiin laskelmiin. Jaosto päätti siirtää asiakokonaisuuden sen merkittävyyden vuoksi asiassa toimivaltaisten kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Turun Satama Oy on Turun kaupungin strateginen yhtiö, jonka kaupunki omistaa sataprosenttisesti.

Hankkeessa on tarkoitus päästä toteutusvaiheeseen jo tänä kesänä. Mikäli rahoitus järjestyy, tavoitteena on saada hanke kokonaisuudessaan valmiiksi alkuperäisessä aikataulussa eli joulukuussa 2025.

Molemmilla Turku-Tukholma -liikennettä harjoittavilla Viking Line ja Tallink Silja varustamoilla on käytössään oma tällä hetkellä oma terminaali Turun kaupungin vuokramaalla. Niiden vuokrasopimukset ovat päättymässä vuoden 2025 lopussa.

Tulevasta yhteisterminaalista ja siihen liittyvistä infrastruktuuriratkaisuista on sovittu suullisesti molempien yhtiöiden kanssa.

– Pääsimme molempien varustamojen kanssa hyvässä yhteistyössä neuvottelutulokseen, vaikka päätöksen tekemistä vaikeuttivat koronakriisin tuoma epävarmuus ja hankkeen korkeat kustannukset. Hanke tuo kuitenkin tähän haastavaan aikaa valonpilkahduksen ja suunnan kohti entistä parempaa asiakaskokemusta, sanoo Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Erik Söderholm.

Laivayhtiöissä ollaan tyytyväisiä satama-alueen kehittämiseen.

– Turku on Viking Linelle hyvin tärkeä kaupunki ja kumppani. Kaksi uusinta laivaamme, Viking Grace ja rakenteilla oleva Viking Glory on suunniteltu eritoten Turun liikenteen tarpeet huomioiden. Aiomme kehittää ja ylläpitää Turun-reitin liikennettä tulevina vuosikymmeninä ja olemme kiitollisia, että Turku panostaa satama-alueen kehittämiseen matkailun näkökulmasta, sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

Hanke on mittaluokan ja kaupunkikehityksen lisäksi erittäin merkittävä myös muista näkökulmista. Turun ja Tukholman välinen säännöllinen laivaliikenne on Suomessa vanhinta ja sen halutaan jatkuvan vahvana. Henkilö- ja rahtiliikennettä Turun, Maarianhaminan ja Tukholman välillä on ollut sotien aiheuttamat katkot pois lukien jo yli sata vuotta.

Nyt Turun Satama ja laivayhtiöt panostavat ja uskovat ympäristöystävälliseen liikennemuotoon. Turun Satama myöntää esimerkiksi ympäristöalennuksen vähäpäästöisille laivoille.

Turun ja Tukholman välisen henkilöliikenteen määrät ovat 3-4 miljoonan matkustajan tasolla vuosittain, lukuun ottamatta koronavuotta 2020. Turussa uskotaan matkustamisen nousuun koronan jälkeen, jolloin moderni ja kiinnostava satama-alue Linnanniemen kehittyvine mahdollisuuksineen on yksi valttikortti kaupungin vetovoimalle.

– Uusi potentiaalinen yhteisterminaali tulee lisäämään asiakkaiden mielenkiintoa Turku-Tukholma -reittiä kohtaan ja myös tunnin junan nopea yhteys pääkaupunkiseudulle avaa laajemmille matkustajapiireille mahdollisuuden ehtiä työpäivän jälkeen Turun iltalaivalle, omistajapohjausjohtaja Jarkko Virtanen sanoo.

Kaupungnhallituksen esityslistan teksti