:FINNLINES: Tuloskatsaus tammi-maaliskuu 2022 – Nimityksiä varustamon hallitukseen

Eco-sarjan ensimmäinen alus, Finneco I, luovutettiin 28.4.2022 Jinlingin Nanjingin telakalla Kiinassa

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes oli menestyksekäs

”Finnlines-konsernin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 157,0 (124,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 27 % edellisen vuoden vastaavaan raportointiajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelut tuottivat 150,6 (117,8) miljoonaa euroa, josta matkustajaliikenteen osuus oli 7,5 (5,1) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen 12,1 (11,7) miljoonaa euroa. Lastimäärät ovat selvästi vuoden 2021 tasoa suuremmat ja myös matkustajien määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna. Myös satamatoimintojen liikevaihto kasvoi rahtimäärien kasvun myötä.

Tammi–maaliskuussa 2022 Finnlines kuljetti 199 (187 vuonna 2021) tuhatta lastiyksikköä, 36 (44) tuhatta henkilöautoa ja 375 (305) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin 117 (101) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.

Eurooppa seuraa tällä hetkellä Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa, joka vaikuttaa koko EU:n talouteen ja voi todennäköisesti hidastaa myös Suomen talouskehitystä. Olemme keskeyttäneet alusten käynnit Venäjällä EU:n pakotteiden mukaisesti. Venäjän liikenteen osuus liikevaihdostamme ei sinänsä ole merkittävä, mutta se on täydentänyt muiden linjojen tulosta. Jokaisen muun linjan lastimäärät ovat kasvaneet ensimmäisen neljänneksen aikana ja rahtimäärien kasvun odotetaan jatkuvan.

Finnlines on myynyt MS Finnclipper ropax-aluksen Grimaldi-konsernille maaliskuussa 2022, mutta ostaa piakkoin MS Vizzavona (entinen Finneagle) ropax-aluksen emoyhtiöltä korvaamaan Finnclipperin. Rahtauksessa ollut roro-alus, MS Eurocargo Savona, palasi Grimaldi-konserniin maaliskuun 2022 puolivälissä. Grimaldi-konsernin ja Finnlinesin mahdollisuus vaihtaa roro- ja ropax-aluksia Välimeren ja Itämeren välillä parantaa kykyämme tarjota palveluja asiakkaille kulloisenkin tarpeen mukaan ja lisää joustoa verkostomme kapasiteetin suunnittelussa.

Eco-sarjan ensimmäinen alus, Finneco I, luovutettiin 28.4.2022 Jinlingin Nanjingin telakalla Kiinassa. Finneco II ja III luovutetaan toukokuussa 2022 ja kaksi upeaa Superstar ropax-alusta vuonna 2023. Laivanomistajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin joka puolella maailmaa toteuttaakseen IMO:n ja EU:n tavoitteen vähentää CO2-päästöjä 50 %:lla vuoteen 2050 mennessä. Sekä Grimaldi-konserni että Finnlines ovat investoineet mittavasti ympäristöteknologiaan, laivaston uudistamiseen, alusten pidentämiseen ja lisäksi vihreisiin uudisrakennusohjelmiin, joiden arvo on miljardeja euroja. Finnlinesin 0,5 miljardin euron vihreä uudisrakennusohjelma vähentää huomattavasti Itämeren hiilijalanjälkeä ja mahdollistaa IMO:n ja EU:n tavoitteen saavuttamisen etuajassa. Kunnianhimoisella investoinnilla voimme tuottaa asiakkaillemme paitsi mittakaavaetuja ja parantunutta lähtötiheyttä myös vihreää ja hyvin aikataulutettua infrastruktuuria Itämerellä, Pohjanmerellä ja aina Biskajanlahdella asti.”

Emanuele Grimaldi on Finnlinesin hallituksen uusi puheenjohtaja

Emanuele Grimaldi, Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja, on nimitetty Finnlinesin hallituksen puheenjohtajaksi. Emanuele Grimaldi seuraa tehtävässä Jon-Aksel Torgersenia, Finnlinesin hallituksen pitkäaikaista puheenjohtajaa. Jon-Aksel Torgersen jatkaa Finnlinesin hallituksen jäsenenä. Diego Pacella on nimitetty hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yli 15 vuoden Finnlinesin puheenjohtajuutensa aikana Jon-Aksel Torgersen on tuonut yhtiöön laajan merenkulkualan tuntemuksensa ja lujan sitoutumisensa.

Vuodesta 2013 alkaen Finnlinesin toimitusjohtajana toiminut Emanuele Grimaldi on muuttanut Finnlinesin menestyksekkääksi ja tehokkaaksi merenkulkualan toimijaksi. Finnlines on nyt Suomen johtava varustamo ja sillä on keskeinen rooli Suomen viennissä ja tuonnissa puhuttamattakaan yhtiön asemasta Suomen huoltovarmuuden turvaajana.

Hallitus kiittää Jon-Aksel Torgersenia ja onnittelee Emanuele Grimaldia ja Diego Pacellaa heidän nimityksestään hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus myös tunnustaa, että vahva emoyhtiö, Grimaldi-konserni, on vaikuttanut merkittävästi Finnlinesin tulokseen ja nousuun viimeisen vuosikymmenen aikana.

Finnlinesin hallituksen jäsenet ovat Emanuele Grimaldi, Diego Pacella, Tiina Bäckman, Gianluca Grimaldi, Guido Grimaldi, Mikael Mäkinen, Esben Poulsson, Jon-Aksel Torgersen ja Tapani Voionmaa toimikaudella, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Finnlinesin hallitus on nimittänyt Tom Pippingsköldin uudeksi toimitusjohtajaksi ja Thomas Doepelin uudeksi varatoimitusjohtajaksi

Finnlines Oyj:n hallitus on nimittänyt Finnlinesin uudeksi toimitusjohtajaksi Tom Pippingsköldin. Tom Pippingsköld aloittaa tehtävänsä toimitusjohtajana 5.5.2022. Finnlinesin nykyinen toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi jatkaa yhtiössä hallituksen puheenjohtajana.

Thomas Doepel, Finnlines Oyj:n operatiivinen johtaja (COO), on nimitetty varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi 5.5.2022 alkaen.

Tom Pippingsköld ja Thomas Doepel ovat molemmat olleet Finnlines Executive Committeen jäseniä vuodesta 2013 alkaen.

Finnlines Oyj:n hallitus on nimittänyt seuraavat henkilöt Finnlines Executive Committeen jäseniksi 5.5.2022 alkaen:

Merja Kallio-Mannila, Deputy Head of Group Marketing, Sales and Customer Service, on nimitetty Finnlines Executive Committeen jäseneksi.

Marco Palmu, Head of Passenger Services, on nimitetty Finnlines Executive Committeen jäseneksi.

Mervi Pyökäri, Head of Legal, on nimitetty Finnlines Executive Committeen jäseneksi.

Torkel Saarnio, Line Manager Hansalink, Rostock and Aarhus traffics and Head of Truck and Trailer Segment, on nimitetty Finnlines Executive Committeen jäseneksi.

Tom Pippingsköld, Thomas Doepel, Staffan Herlin, Head of Group Marketing, Sales and Customer Service, ja Antonio Raimo, Line Manager Nordölink & Finnlink, jatkavat Finnlines Executive Committeen jäseninä.