Finnlinesin tilinpäätös 2020: Varustamo investoi 0,5 miljardia euroa vihreän teknologian aluksiin ja pitkäjänteiseen kasvuun

Finnlines investoi 0,5 miljardia euroa vihreän teknologian aluksiin ja pitkäjänteiseen kasvuun –  huoltovarmuuden turvaaminen päästöttömällä teknologialla.

TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI TULOSKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ

”Finnlines-konsernin liikevaihto oli 484,0 (574,8) miljoonaa euroa tammi–joulukuussa 2020, missä on vähennystä 16 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viime vuoden liikevaihtoon nähden 91 miljoonan euron vähennys koostui koronapandemiasta johtuvasta 21,4 miljoonan euron menetyksestä matkustajaliikenteen liikevaihdossa, sekä rahtiliikenteen liikevaihdon 70 miljoonan euron pudotuksesta. On varsin tärkeää huomioida, että 47 miljoonaa euroa mainitusta rahtiliikenteen liikevaihdon pienenemisestä johtui asiakkailta pandemian aikana pyydetyn bunkkerilisämaksun alentamisesta. Finnlinesin asiakkaille maaliskuusta 2020 alkaen myöntämät bunkkerilisämaksujen alennukset ylittivät huomattavasti sen, mitä Finnlines on aiempina vuosina myöntänyt. Alennukset olivat myös huomattavasti suurempia kuin Finnlinesin kilpailijoilla samalla ajanjaksolla. Olemme ylpeitä voidessamme todeta, että tämä linjaus johti asiakkaiden nettosäästöön yhdessä Suomen talouden vaikeimmissa ajanjaksoissa, ja se on ollut mahdollista yhtiömme logistisen tehokkuuden ansiosta.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 140,8 (169,8) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 17 %. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Finnlines reagoi nopeasti ensimmäisiin merkkeihin vallitsevan kriisin laajalle levinneisiin taloudellisiin seurauksiin, ja käynnisti kustannussäästöohjelman covid-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi. Emme tietenkään olleet immuuneja, mutta perusteellisen alan tuntemukseen pohjautuvan joustavuutemme ja ketteryytemme ansiosta pystyimme toteuttamaan kustannussäästöohjelman onnistuneesti. Tämän seurauksena säilytimme kohtuullisen kannattavuuden koko vuoden jälkipuoliskon ajan, ja raportointikauden tulos oli 69,7 (98,3) miljoonaa euroa, josta olemme hyvin ylpeitä. Finnlines yksinään kuljettaa yli kolmanneksen niistä miljoonasta kumipyöräyksiköstä, ts. rekoista ja perävaunuista, jotka kulkevat vuosittain Suomen kolmen tärkeimmän merisillan eli Suomi–Viro, Suomi–Ruotsi ja Suomi–Saksa kautta. Finnlinesilla on keskeinen rooli lääkkeiden, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden kuljetuksissa Suomeen. Lisäksi Finnlines on tärkeä teollisuustuotteiden, varaosien, koneiden ja laitteiden kuljettaja. Finnlinesin Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitti on tärkein läntinen merireitti Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa ja Finnlines on markkinajohtaja Suomen ja Ruotsin välisessä meriliikenteessä.

Vuonna 2020 saavutimme 0,5 miljardin euron uudisrakennusohjelmassamme tärkeän merkkipaalun. Kaikki kolme huippuekologista hybridiroro-alusta ovat parhaillaan eri rakennusvaiheissa, ja investointiohjelma jatkuu suunnitellusti aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Alukset rakennetaan käyttäen uusinta teknologiaa, jolla varmistetaan mahdollisimman vähäiset hiilidioksidi- ja muut päästöt. Päästöttömät satamakäynnit mahdollistavien litium-ioniakkujen lisäksi laivoissa tulee olemaan myös pakokaasupesurit, aurinkopaneelit ja ilmavoitelujärjestelmä, jotka auttavat vähentämään päästöjä entisestään. Sarjan kaikkien kolmen äskettäin nimetyn aluksen, Finneco I, Finneco II ja Finneco III, toimitukset tapahtuvat marraskuun 2021 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana. Näiden kolmen roro-alusten lisäksi olemme tilanneet myös kaksi ekotehokasta Superstar ropax-alusta, joiden on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuonna 2023. Superstar ropax-alukset tuovat liikenteeseemme uusia innovatiivisia ratkaisuja, ja ympäristönäkökulma on otettu huomioon kaikessa. Uusien ropax-laivojen kapasiteetti on 5 100 kaistametriä ja 1 100 matkustajaa.

Huolimatta siitä, että meillä on keskeinen rooli huoltovarmuuden varmistamisessa tai, että olemme vihreän ja kestävän toiminnan edelläkävijöitä ja vaikka myös Finnlinesin liikevaihto ja kannattavuus ovat laskeneet talouden hidastumisen myötä, me emme ole saaneet mitään 70 miljoonan euron tuista, joita on osoitettu muille varustamoille covid-19-pandemian aikana. Päinvastoin, jouduimme kilpailemaan erittäin vaikealla ajanjaksolla, jatkaen samalla useita ympäristöystävällisiä investointeja. Vastassamme oli kilpailijoita samoilla reiteillä, samankaltaisilla palveluilla, mutta me emme päässeet nauttimaan tuista. Tämä aiheutti tietenkin harmia ja vaikeuksia Finnlinesille. Ennen kaikkea tuet ovat osoittautuneet epätasa-arvoisiksi, kilpailua vääristäviksi ja vastoin EU:n valtiontukisääntöjä. Siksi uskallamme edelleenkin ehdottaa tasa-arvoisempaa, horisontaalisempaa, vihreämpää ja suhteellisempaa julkisten tukien jakamista.

Mitä vuoteen 2021 tulee, säännöllinen, tiheävuoroinen liikenne Suomen ja muun Euroopan välillä on edelleen Finnlinesin toiminnan perusta samoin kuin jatkuva panostus kestävään kehitykseen. Uudistamalla ja kehittämällä jatkuvasti laivastoamme asiakkaitamme varten uusinta teknologiaa ja innovaatioita käyttäen voimme ylpeinä sanoa, että olemme Suomen johtava merirahdinkuljettaja.”