Finnpilotin vuosi 2020: Luotsaustoiminnan jatkuminen varmistettiin tehokkailla suojautumistoimilla

Finnpilot Pilotagen onnistuneet suojautumistoimet varmistivat osaltaan Suomen ulkomaankaupan jatkumisen myös koronapandemian keskellä. Luotsausmäärät laskivat voimakkaasti alusliikenteen vähenemisen myötä. Koronapandemiasta huolimatta turvallisuuteen, digitalisaatioon ja vastuullisuuden kehitykseen liittyvät hankkeet etenivät suunnitellusti.  

Maaliskuussa 2020 valtioneuvosto nimesi luotsauksen yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi toimialaksi. Luotsaustoiminnan jatkuvuuden kannalta avainasemassa oli kansainvälisessä ympäristössä työskentelevän luotsaushenkilöstön turvallisuuden takaaminen. Yhteistyössä viranomaisten kanssa laadittujen ohjeistusten ja tehokkaiden suojautumistoimien avulla Finnpilot luotsasi turvallisesti myös laivoja, joilla oli todettu COVID-19 -tapauksia. Yhtiön tietoon ei ole tullut yhtään työtehtävissä saatua koronatartuntaa.

Luotsauksista 99,9 % toteutui palvelutasotavoitteessa määriteltyjen odotusaikojen puitteissa (2019: 99,9 %). Vuodenvaihteessa 2020-21 toteutetun asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen mukaan Finnpilotin asiakastyytyväisyys on säilynyt korkealla tasolla.

Luotsausmäärät laskivat rannikolla voimakkaasti, Saimaan-liikenne kasvoi 

Koronapandemian vaikutus meriliikenteeseen näkyi myös luotsausmäärissä, jotka laskivat Suomen rannikolla 18,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku näkyi kaikilla rannikon luotsausalueilla. Erityisesti kesän risteilyliikenteen peruuntumisella oli suuri vaikutus yhtiön tulokseen. Saimaan alueen luotsausmäärät nousivat 2020 normaalille tasolleen edellisvuoden oltua selkeästi tavanomaista hiljaisempi. Kasvua kertyi peräti 24,9 prosenttia.

Finnpilotin liikevaihto laski edellisvuodesta 12,4 prosenttia 35,8 miljoonaan euroon (2019: 40,9 milj. euroa). Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (2019: 2,6 milj. euroa). Talouden sopeuttamiseksi investointeja siirrettiin tulevaisuuteen ja kuluja tarkasteltiin kriittisesti. Henkilöstö käytti lomiaan joustavasti ja lomarahoja vaihdettiin vapaaksi. Toteutetut säästötoimenpiteet ja muuttuvien kulujen aleneminen kattoivat osan tulonmenetyksestä.

Raportointikulttuuri kehittyi, etäluotsauskokeilut jälleen askeleen lähempänä

Strategiset hankkeemme etenivät koronapandemiasta huolimatta suunnitellusti. Osana turvallisuuskulttuurin vahvistamista otimme käyttöön uuden, helppokäyttöisen havaintoraportointijärjestelmän. Mobiilikäyttöliittymä, selkeä luokittelu ja käsittelyprosessin määrittely edistävät läpinäkyvyyttä sekä yhteistä oppimista. Havaintojen määrä on kasvanut merkittävästi. Kaluston turvallisuutta parannettiin entisestään, kun otimme käyttöön kaksi uutta, turvallisuusominaisuuksiltaan edeltäjiään kehittyneempää luotsivenettä.

Osana eLuotsauksen kehittämistä jatkoimme matkaamme kohti ensimmäisiä etäluotsauskokeiluja. Finnpilot toimii luotsauksen asiantuntijana helmikuussa 2020 käynnistyneessä Sea for Value (S4V) -ohjelmassa, jonka Fairway-osuudessa kehitetään tulevaisuuden väylänavigointia ja etäluotsausta. Tavoitteena on, että vuoden 2022 keväällä olisimme yhteistyössä merenkulun verkoston kanssa määritelleet turvallisen etäluotsauksen vaatimukset.

Järjestelmällistä työtä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi

Vastuullisuus on olennainen osa Finnpilotin perustehtävää: missionamme on auttaa laivoja liikkumaan turvallisesti ja sujuvasti herkässä meriympäristössä. Vuonna 2020 päivitimme olennaiset vastuullisuusteemamme, joihin perustuen koottiin Finnpilotin ensimmäinen, omaksi julkaisukseen erotettu vastuullisuusraportti.

Sertifioimme vuoden 2020 aikana ISO 14001 ja ETJ+ -standardien mukaisen ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmämme. Ympäristösertifioinnin myötä olemme lisänneet tietoisuuttamme ympäristön kannalta kestävistä toimintatavoista ja pystymme toimimaan entistä vastuullisemmin herkkien vesistöalueiden äärellä. Henkilöstön osallistuminen turvallisuutta ja vastuullisuutta kehittäviin toimenpiteisiin on ollut osoitus henkilöstön sitoutumisesta työhön.

Vuoden 2021 aikana tavoitteenamme on luoda olennaisten vastuullisuusteemojen ympärille laajempi kehittämisohjelma, joka viitoittaa vastuullisuustyötämme eteenpäin.

Finnpilot Pilotage Oy:n vuosi- ja vastuullisuusraportti 2020
Lue raportti täältä: https://finnpilotvuosiraportti.fi/