Fintrafficin meriliikenteenohjaus esti vuonna 2021 20 vaaratilannetta -Mukana yhdeksän mahdollista karilleajon estoa

Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa estettiin vuonna 2021 kaikkiaan 20 erilaista alusliikenteen vaaratilannetta sekä kirjattiin yli 810 muuta alusliikennettä koskevaa poikkeamaa tai rikettä. Kulunut vuosi näyttäytyi meriliikenteenohjauksessa vilkkaana ja alusliikenne sujui turvallisesti läpi vuoden. Tämä käy ilmi juuri valmistuneesta Fintrafficin meriliikenteenohjauksen poikkeamien vuosiraportista.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus varmistaa merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden Suomen rannikolla, sen läheisyydessä olevilla kansainvälisillä merialueilla sekä Saimaan syväväylällä.

– Fintrafficin VTS-keskuksissa (Vessel Traffic Service, alusliikennepalvelu) huolehditaan alusliikenteen sujuvasta ja turvallisesta kulusta ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Vuoden 2021 aikana estimme 20 mahdollista vaaratilannetta, joihin sisältyi myös yhdeksän mahdollista karilleajon estoa. Estetyissä karilleajoissa oli kaikissa kyse tilanteesta, jossa alus oli ajamassa kohti matalikkoa, mutta muutti suuntaansa VTS-keskuksen yhteydenoton jälkeen. Karilleajon estojen lisäksi VTS-keskus avusti kahta alusta navigoinnissa ja ehkäisi läheltä piti -tilanteita kehittymästä onnettomuuksiksi tiedottamalla niistä aluksille. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi kahden aluksen lähi- ja kohtaamistilanteet sekä väyläalueelta ulos ajamiset, taustoittaa Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta operatiivinen johtaja Sari Talja.

Vaaratilanteiden lisäksi Fintrafficin VTS-keskuksissa kirjattiin yli 810 muuta alusliikenteen poikkeamaa. Kirjatut poikkeamat tapahtuivat Fintrafficin valvonta-alueilla, ja poikkeamatilastoissa korostuivat mm. kone- ja tekniset viat sekä rikkomukset reittijakojärjestelmissä.

– Vuonna 2021 meriliikenteenohjaus puuttui proaktiivisesti noin 20 000 kertaa alusten liikkumiseen varmistaen turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden tiedottamalla, ohjeistamalla ja varoittamalla aluksia. Viime vuonna pystyimme myös ensimmäistä kertaa tuottamaan laajemmin tietoa VTS:n estämistä vaaratilanteista, sillä otimme käyttöön uuden analysointimenetelmän, jonka avulla selvitämme entistä perusteellisemmin poikkeamien syitä ja seurauksia sekä pystymme myös tarvittaessa kehittämään omaa toimintaamme,  summaa laatupäällikkö Kati Westerlund.