Gasgrid Finland ja Elering allekirjoittivat yhteistyösopimuksen LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta

Kuvituskuva Kuva: Vslv – Own work, CC BY-SA 4.0,

Gasgrid Finland Oy ja Elering AS ovat allekirjoittaneet 4.5.2022 yhteistyösopimuksen LNG-terminaalilaivan (FSRU) vuokraamisen käytännön toteutuksesta.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 7.4.2022 toimenpiteitä suuren kokoluokan LNG-terminaalilaivan vuokraamiseksi yhteistyössä Viron kanssa. Gasgrid Finland Oy sai tehtäväksi selvittää ja neuvotella yhteistyössä Viron siirtoverkkoyhtiön Elering AS:n kanssa LNG-terminaalilaivan vuokrauksen ehdot ja toteuttaa hanke mahdollisimman nopeasti etenkin huoltovarmuuden takaamiseksi tässä äkillisessä ja ennakoimattomassa tilanteessa. Suuren kokoluokan LNG-terminaalilaivan vuokraaminen on nopein tapa varmistaa irtautuminen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta.

”Hanke etenee suunnitellusti ja erittäin hyvässä yhteistyössä Elering AS:n kanssa. Tämä jatkaa hyvää yhteistyötä, jota tehtiin myös Balticconnectorin toteuttamiseksi. Suomen ja Viron valtioiden nopea reagointi muuttuneeseen tilanteeseen oli ensiarvoisen tärkeää. On ollut hienoa nähdä saamamme positiivinen vastaanotto sekä tuki hankkeen edistämiseksi eri sidosryhmissä. Etenemme vaiheittain ja tiedotamme asiasta mahdollisimman pian, jotta sidosryhmät pystyvät varautumaan omilla toimillaan”, kommentoi Gasgrid Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Sipilä.

”Eleringin visio on aina ollut yhtenäinen Viron ja Suomen välinen sähkö- ja kaasumarkkina. Yhtenäiset markkinat tarvitsevat yhtenäisen infrastruktuurin. Olemme yhdessä Gasgrid Finlandin ja Fingridin kanssa investoineet noin miljardi euroa Viron ja Suomen välisten sähkö- ja kaasuyhteyksien rakentamiseen. Yhteinen LNG-terminaali on seuraava askel yhteistyöhankkeiden listalla toimitusvarmuuden varmistamiseksi virolaisille ja suomalaisille kuluttajille. Kuten Viron presidentti Lennart Meri on sanonut – “kaikki mikä on hyödyllistä Virolle, on hyödyllistä Suomelle” ja päinvastoin”, sanoo Elering AS:n toimitusjohtaja Taavi Veskimägi.

Terminaalilaiva on tarkoitus saada käyttöön ensi talveksi Suomen etelärannikolle, tai mikäli se ei ole mahdollista, Viroon ennen Suomeen rakennettavien rakenteiden valmistumista. Tarvittavat satamarakenteet ja yhteys kaasuverkkoon rakennettaisiin sekä Suomeen että Viroon.

Myös Suomen ja Viron valtiot julkaisivat 29.4.2022 yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyöstä LNG-terminaalilaivan vuokraamiseksi.