Gasum valittiin valtionhallinnon alusten LNG-polttoaineen puitesopimustoimittajaksi

Valokuvaaja: Arctia Oy

Energiayhtiö Gasum on valittu puitesopimustoimittajaksi valtion yhteishankintayksikkö Hanselin kilpailutuksessa. Gasum toimittaa puitesopimuskaudella 2021–2022 nesteytettyä maakaasua (LNG) Väylävirastolle ja Rajavartiolaitokselle. Puitesopimuksen voimassaoloa voidaan jatkaa kahden vuoden mittaisella optiokaudella. LNG täyttää merenkulun polttoaineena niin nykyiset kuin tulevatkin päästörajoitukset. 

”Hyvin toimiva yhteistyömme Gasumin kanssa saa jatkoa. Olemme saaneet kilpailutusprosessissamme aikaan puitejärjestelyn, joka toimii hyvin tällä kehittyvällä merenkulun markkinasegmentillä ja jossa otetaan huomioon sekä toimittajan että tilaajan tarpeet. Puitesopimus takaa valtionhallinnon LNG-hankinnoille erinomaisen toimitusvarmuuden sekä vastuullisuusasioiden huomioinnin. LNG on ilmaston kannalta parempi  merenkulun polttoaine kuin öljy, ja tämä puitejärjestely mahdollistaa tilaajille myös nesteytetyn biokaasun (LBG) hankinnan”, sanoo Hanselin kategoriapäällikkö Pasi Tainio.

”Toimitimme LNG:tä Väylävirastolle ja Rajavartiolaitokselle jo edelliselläkin sopimuskaudella. Merenkulku näyttää vahvasti suuntaa kohti puhtaampaa huomista. LNG täyttää kaikki päästöjä koskevat vaatimukset ja on erittäin energiatehokas polttoaine”, kertoo Gasumin meriliikenteen liiketoimintajohtaja Jacob Granqvist. 

LNG on meriliikenteen puhtain polttoaine ja täyttää kaikki kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n sekä EU:n nykyiset ja tulevat vaatimukset. Kun polttoaineeksi vaihdetaan LNG, aluksen rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt poistuvat kokonaan ja typen oksidien päästöt vähenevät 85 prosenttia. LNG:n käyttö pienentää myös elinkaarenaikaisia (well to wake) hiilidioksidipäästöjä jopa 21 prosenttia. LNG on tulevaisuudessa keskeisessä roolissa Itämeren alueen merenkulussa ja raskaassa tieliikenteessä.