Green NortH2 Energy, Meriaura ja Wärtsilä sopivat vihreällä ammoniakilla kulkevan rahtialuksen rakentamisesta

Green NortH2 Energy, Meriaura ja Wärtsilä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen vihreää ammoniakkia polttoaineena käyttävän rahtialuksen rakentamisesta. Meriaura tilaa Wärtsilän modulaarisilla monipolttoainepääkoneilla varustetunaluksen ja operoi sitä, kun taas Green NortH2 Energy toimittaa uusiutuvalla sähköllä tuotetun vihreän ammoniakin sen polttoaineeksi. Aluksen toimitus on suunniteltu vuodelle 2024 ja vihreällä ammoniakilla liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2026.

Vihreällä ammoniakilla on merkittävä rooli merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, koska alan energiantarpeita ei pystytä kattamaan akkuteknologialla. Vetyyn verrattuna ammoniakki on helpommin varastoitavaa ja kuljetettavaa, ja logistinen verkosto on sille jo olemassa.

Rakennettava demoalus tulee liikennöimään erikoislastien segmentissä yhdessä Meriauran kansilastialusten kanssa, ja sen voimanlähteenä voidaan ammoniakin lisäksi käyttää bioöljyä tai dieseliä. Meriauralla on pitkä historia uusiutuvan energian ratkaisujen hyödyntämisestä merenkulussa.

”Tämä on luonnollinen askel Meriauran tulevassa kalustoportfoliossa, joka täydentää uusiutuvaa polttoainevalikoimaa yhdessä tuottamamme biopolttoaineen kanssa. Yhteistyö tukee meneillään olevaa uudisrakennusohjelmaamme ja hiilineutraaliustavoitteitamme”, kertoo Meriauran hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.

Vetytalouden, koneenrakennuksen, laivanrakennuksen ja kaupallisen merenkulun johtavien toimijoiden tiivis yhteistyö tukee Suomen merenkulkualan elinkelpoisuutta ja tehostaa alueellista vihreää siirtymää.

”Tämä sopimus osoittaa vihreän energian hankkeemme merkityksen. Olemme erittäin iloisia voidessamme yhdistää voimamme näin merkittävien kumppaneiden kanssa. Tämä on loistava tapa nopeuttaa vihreää siirtymää, joka ei ole enää utopiaa vaan todellisuutta”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Ylinen Green NortH2 Energystä.

Projekti on jatkoa Green NortH2 Energyn emoyhtiön Elomaticin ja Meriauran aluskehitysyhteistyölle, joka aloitettiin Saimaan liikenteen uudistamiseksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan siirsi hankkeen kuitenkin Saimaalta merelle.