Hallitus esittää lisämäärärahaa laivaliikenteen avustamiseen

Hallitus antoi eduskunnalle 25. helmikuuta esityksen vuoden 2021 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi. Hallitus ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 23,2 miljoonan euron lisärahoitusta lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen.

Ensisijaisena tavoitteena on, että liikenne toimii markkinaehtoisesti. Määräraha kuitenkin mahdollistaa varustamojen liikennöinnin tukemisen, jos se osoittautuu välttämättömäksi ja täyttää avustuksen myöntämisen edellytykset. Lisärahoituksella turvataankin Suomen välttämättömät liikenneyhteydet, huoltovarmuus ja Suomen ulkomaankaupan kuljetukset.

Ministeri Harakka: Pidetään talouden pyörät pyörimässä

– Merikuljetukset ovat aivan välttämättömiä Suomen ulkomaankaupan ja huoltovarmuuden kannalta. Siksi varustamoiden liikennöinnin tukeminen oli korona-ajan aivan ensimmäisiä tukipäätöksiämme, ja nyt tätä elintärkeää tukea jatketaan, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

– Pandemia on vaikeuttanut merkittävästi suomalaisten varustamoiden toimintaedellytyksiä – samalla varustamot ovat toimineet kiitettävässä yhteistyössä matkustusrajoitusten ja testitodistusten osalta. Uudella tukijaksolla varmistetaan, että pidämme Suomen talouden pyörät pyörimässä, ministeri Harakka jatkaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee päätökset liikennevelvoitteista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta. Traficom on avannut syksyn 2020 aikana useampia tuetun laivaliikenteen hakuja ja tehnyt päätöksiä liikennöintivelvoitteista.

Valtioneuvosto antoi heinäkuussa 2020 asetuksen, jolla säädetään liikennöintivelvoitteen asettamisesta, avustuksen tarkemmista ehdoista ja myöntämisedellytyksistä. Asetuksen voimassaoloa pidennettiin joulukuussa 2020 niin, että asetus on voimassa 30.6.2021 asti.

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa merenkulun tukeen varattiin 24,8 miljoonaa euroa.