HaminaKotka Satama Oy:n huhtikuu 2022: Metsäteollisuuden työtaistelut painoivat HaminaKotka sataman liikennettä huhtikuussa

Kuva: Galina Kondakova – IMG_0031.JPG, CC BY 3.0, 

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-huhtikuussa 4 724 291 tonnia tavaraa, joka on 6,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Metsäteollisuuden työtaistelut ratkesivat, mutta ne vaikuttivat merkittävästi HaminaKotka Sataman liikenteessä koko alkuvuoden aina huhtikuun loppuun asti.

Vienti väheni tarkastelujaksolla 7,9 prosenttia. Vähennys tuli pitkälti sellusta (-29,5 %) ja paperista (-26,3 %). Myös kuivabulk-kuljetukset supistuivat (-17,7 %). Viennissä kasvoivat nestebulk (+36,6 %), kappaletavara (+30,1 %), luokka ”muu tavara” (+8,3 %) ja sahatavara (+6,7 %).

Tuonnissa laskua oli tammi-huhtikuussa 3,1 prosenttia. Eniten väheni raakapuu (-12,7 %). Myös nestebulk laski (-7,6 %). Tuonnissa kasvussa olivat kuivabulk (+22,2 %), luokka ”muu tavara” (+7,7 %) ja kappaletavara (+1,9 %). Kauttakulkuliikenne väheni 2,9 prosenttia.

Pienimuotoinen kotimaanliikenne lisääntyi selvästi. Kontteja käsiteltiin 5,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuun loppuun mennessä Ukrainan sodasta johtuvat pakotteet vähensivät toistaiseksi vain pienimuotoisesti sataman liikennettä. Pakotteiden vaikutusten ennakoidaan kuitenkin lisääntyvän jatkossa.

  Huhtikuu Tammikuu- Tammikuu- MUUTOS
    Huhtikuu Huhtikuu  
LIIKENNETILASTO TONNIA TONNIA TONNIA %
9.5.2022

VIENTI*

Kuivabulk

Nestebulk

Puutavara

Sellu

Paperi

Kappaletavara

Muu tavara

Yhteensä

TUONTI**

Kuivabulk

Nestebulk

Raakapuu

Kappaletavara

2022 2022 2021  
       
   
169 656 762 187 925 725 -17,7 %
172 599 738 039 540 238 36,6 %
168 889 723 137 677 615 6,7 %
112 036 424 372 601 763 -29,5 %
172 997 683 871 927 992 -26,3 %
45 948 129 575 99 573 30,1 %
16 095 91 405 84 416 8,3 %
858 220 3 552 586 3 857 322 -7,9 %
       
51 961 136 849 111 970 22,2 %
39 658 268 424 290 616 -7,6 %
129 366 372 664 426 913 -12,7 %
72 407 269 682 264 761 1,9 %
Muu tavara 35 483 124 086 115 248 7,7 %
Yhteensä 328 875 1 171 705 1 209 508 -3,1 %
SATAMALIIKENNE YHTEENSÄ

TAVARALIIKENTEESTÄ:

Kauttakulkuliikenne ***

1 187 095 4 724 291 5 066 830 -6,8 %
       
313 699 1 379 695 1 421 084 -2,9 %
Kotimaanliikenne 58 949 176 223 19 827 788,8 %
Kontit TEU-yksiköissä 64 206 205 815 218 335 -5,7 %
Alusliikenne (kpl) 191 760 791 -3,9 %

*    Sisältää myös viennin transiton                                                                          –

**   Sisältää myös tuonnin transiton

***  Sisältää tuonnin ja viennin transiton