Hitachi Energyn maasähköratkaisu edistämään Naantalin sataman ympäristöystävällisyyttä

Uuden maasähköjärjestelmän ansiosta alukset voivat sammuttaa dieselkäyttöiset apumoottorinsa satamassakäynnin ajaksi. Sähkö aluksiin välitetään maasähköjärjestelmän avulla paikallisesta sähköverkosta. Kuva: Naantalin Satama Oy

Ratkaisu vähentää paikallispäästöjä, melua ja tärinää sekä parantaa elinoloja sataman läheisyydessä.

Hitachi Energy ja Naantalin Satama Oy ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaisesti Hitachi Energy toimittaa maasähköratkaisun Suomen johtavaan Skandinavian rahtiliikenteen satamaan Naantaliin. Lauttapaikalle 27 asennettava maasähköratkaisu liittää satamassa vierailevat alukset suoraan paikalliseen sähköverkkoon 11 kilovoltin jännitteellä.

Uuden maasähköjärjestelmän ansiosta alukset voivat sammuttaa dieselkäyttöiset apumoottorinsa satamassakäynnin ajaksi. Sähkö aluksiin välitetään maasähköjärjestelmän avulla paikallisesta sähköverkosta, mikä parantaa ilmanlaatua, vähentää sataman alusliikenteen typpi-, hiilidioksidi- ja rikkipäästöjä sekä vähentää melua.

”Olemme iloisia siitä, että saamme olla sähköteknologisella ratkaisullamme ja osaamisellamme edistämässä Naantalin sataman ja sen lähialueen puhtaampaa tulevaisuutta. Sähkö tulee olemaan vihreän energiajärjestelmän kivijalka ja tämä toimitus on jälleen hieno esimerkki sähköteknologian roolista vihreämmän energiatulevaisuuden mahdollistamisessa kaikille”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.

Laivanvarustajat, satamien omistajat ja operaattorit ympäri maailman etsivät parhaillaan tapoja parantaa satamien toiminnan energiatehokkuutta, tuottavuutta ja ympäristömyönteisyyttä. Tavoitteena on minimoida satamien ympäristövaikutukset samalla, kun tavara- ja matkustajaliikenne lisääntyy ja päästöjä koskeva lainsäädäntö tiukentuu.

”Investoimalla maasähkön syöttöjärjestelmään mahdollistamme ympäristövaikutusten pienentämisen sekä osaltamme edistämme kuljetusketjun ilmastovaikutusten pienentämistä. Investointi maasähkön syöttöjärjestelmään on osa Naantalin Satama Oy:n pitkäjänteistä ympäristötyötä. Vastuulliset ja ympäristöystävälliset toimitusketjut ovat toiminnan edellytys ja näiden merkitys korostuu tulevaisuudessa”, Naantalin Satama Oy:n operatiivinen päällikkö Hannu Kallio sanoo.

Hitachi Energyn ratkaisu kattaa sekä sataman että alusten sähköinfrastruktuurin eli kaiken mitä tarvitaan, kun alus ottaa sähköä paikallisesta verkosta. Aluksen saapuessa satamaan kaapeli ohjataan laivasta satamassa olevaan maasyöttöpisteeseen. Liittyminen maasähköön ei vaadi maissa olevaa henkilökuntaa. Ratkaisu sisältää lisäksi muuntamon sekä maasyöttöön ja kaapelin ohjaamiseen tarvittavat MicroSCADA-pohjaiset automaatio- ja ohjausjärjestelmät valvontalaitteineen.

Naantalin Sataman maasähköratkaisu on osa Naantalin Satama Oy:n ja Tukholman satamien (Kapellskär) yhteistä ”Upgrade of the Baltic Sea Bridge Kapellskär-Naantali” -hanketta, jonka toteutusta tuetaan EU-rahoituksella. Hankkeessa kehitetään Naantalin ja Kapellskärin välistä Motorways of the Sea (MoS) -yhteyttä tavoitteena pienemmät ympäristövaikutukset ja sujuvampi laivaliikenne.

Hitachi Energyn maasähköratkaisut ovat tällä hetkellä käytössä ja edistämässä kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä satamissa Kanadassa, Kiinassa, Italiassa, Maltalla, Hollannissa, Ruotsissa ja Englannissa.

Maasähköjärjestelmä otetaan Naantalin satamassa käyttöön vuonna 2023.