Huoltovarmuustankkerit ovat jatkossakin Suomen lipun alla

Nestemäisten polttoainekuljetusten huoltovarmuutta turvataan jatkossakin Suomen lipun alla liikkuvilla aluksilla. Huoltovarmuuskeskus (HVK), Ilmarinen ja Neste ovat sopineet jatkavansa puitesopimusta, joka takaa neljän tankkerin ja kolmen hinaajan olevan kaikissa olosuhteissa Suomen omassa käytössä.

HVK:n, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Neste Shipping Oy:n ja Neste Oyj:n välinen Navidom-järjestely on perustettu vuonna 2013. Järjestelyn taustalla on tarve turvata nestemäisten polttoaineiden kuljetusten huoltovarmuus myös yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä kuljetuskapasiteetin säilyminen kotimaisessa omistuksessa ja määräysvallassa.

Neste on vuokrannut alukset, neljä tankkeria ja kolme hinaajaa alukset omistavilta yhtiöiltä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Alukset on rekisteröity Suomen alusrekisteriin. Normaalioloissa Neste käyttää aluksia omien tuotteidensa kuljetuksiin, mutta tarvittaessa alukset ovat hyödynnettävissä huoltovarmuustarkoituksiin.

Järjestelyn piirissä olevien alusten hallinnoinnista vastaavan Navidom Oy:n omistus jakautuu niin, että Neste Oyj omistaa 50 prosenttia, HVK ja Ilmarinen molemmat 25 prosenttia. HVK ja Ilmarinen omistavat molemmat 50 prosenttia alukset omistavista yhtiöistä. Järjestelystä koituu tuottoa HVK:lle ja Ilmariselle.

Navidom-järjestelyn puitesopimus ja liitännäiset sopimukset sekä alusyhtiöiden ja Nesteen väliset alusten vuokrasopimukset ovat päättymässä huhtikuun 2024 lopussa, nyt uusittu järjestely mahdollistaa toiminnan jatkamisen.