Koululaiva S/S Borella opiskelijat oppivat lisätyn todellisuuden keinoin

Kuva: Turun ammatti-instituutti

Boren ensimmäinen kapteeni Fredrik Stefanus Karlsson toivottaa opiskelijat ja matkailijat tervetulleiksi laivaan. Laivan sisällä Boren maskotti Aulis-karhu herää henkiin ja esittelee laivaa opiskelijoille. Kapteeni ja Aulis-karhu ovat osa juuri avattua lisätyn todellisuuden oppimisympäristöä. 

− Koululaiva S/S Bore toimii hostellilaivana Aurajoen rannassa ja on yksi Turun ammatti-instituutin oppimisympäristöistä. Borella osaamista hankkivat eri alojen opiskelijat ja koululaiva tarjoaakin ainutlaatuisen ja erilaisen oppimisympäristön opiskelijoille, kertoo Turun ammatti-instituutin rehtori Päivi Lehtinen.

Lisätty todellisuus apuna opiskelijan perehdytyksessä

Kevään 2021 aikana on kehitetty lisätyn todellisuuden ratkaisuja Borelle. Laivan sisältä löytyy pisteitä, joista avautuu erilaisia sisältöjä opiskelijoiden perehdytyksen tueksi (mm. tehtäviä, videoita, tekstiä). Laivan maskotti Aulis-karhu kulkee opiskelijan mukana ja toimii perehdyttäjänä. Toteutus on osa åppi-sovellusta, joka palvelee sekä opiskelijoita, Borelle tulevia matkailijoita ja kaupunkilaisia.

− S/S Bore on käytännönläheinen oppimisympäristö, jossa pääsee harjoittelemaan alan työtehtäviä aidoissa asiakaspalvelutilanteissa. AR-sisällöt ovat hyvä apu opiskelijalle, joka tulee ensimmäistä kertaa Borelle. AR-sisällöt ovat mielekäs tapa tutustua ympäristöön ja perehtyä eri työpisteiden työtehtäviin. AR-pisteiden simulointiharjoitukset ja apukysymykset auttavat työtehtävien harjoittelussa, kertoo matkailualan perustutkinnon opiskelija Christopher Tamminen.

Oppimissovellus åppi

Turussa kehitetty åppi on lisätyn todellisuuden oppimissovellus, joka liikuttaa oppilaita ja opiskelijoita Aurajokirannassa. Sovelluksesta on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio. Sisällöt löytyvät sovelluksen opastamissa pisteissä Aurajokirannassa.

− Koululaiva Boren sisältä löytyvät pisteet ovat tällä hetkellä tarjolla vain Turun ammatti-instituutin opiskelijoille. Kevään aikana kehittämistyötä jatketaan ja kesällä Boren sisätiloista tulee löytymään myös kaikille avoimia lisätyn todellisuuden pisteitä, jolloin kuka tahansa pääsee tutustumaan Boren kiehtovaan tarinaan, kertoo projektipäällikkö Annina Laaksonen.

Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaa turkulainen CTRL Reality Oy. Käyttäjien puhelimiin asennettavan sovelluksen avulla he pääsevät tarkastelemaan lisätyn todellisuuden tilassa 3D-malleja sekä muita sisältöjä. Sisällöntuottajille on oma editorinsa, jonka avulla he valitsevat halutut sijainnit sisällöille sekä syöttävät niiden tiedot.

− Bore on tarjonnut mielenkiintoisen kohteen laajentaa åppi-sovelluksen toiminnallisuutta myös sisätiloihin. Ulkotiloissa käytettävissä oleva GPS-signaali ei kuulu metallirakenteisen laivan sisälle ja sen vuoksi laivaan on asennettu Bluetooth-majakoita, joiden avulla käyttäjien sijainti pystytään määrittämään, kertoo CTRL Reality Oy:n toimitusjohtaja Teijo Lehtonen.

AR-ympäristön esittelyvideo: https://youtu.be/E96xcxcbPOk
Lisätietoa åppi-sovelluksesta: https://www.turku.fi/steam-turku/appi