Laivaväen pätevyyksien voimassaoloon jälleen pidennyksiä

Laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaoloa pidennetään koronaepidemiasta aiheutuneen tilanteen vuoksi. Lisäksi jatketaan poikkeusta, jonka perusteella on mahdollista saada erivapaus aluksella vaaditusta lisäpätevyydestä.

Poikkeukset ovat väliaikaisia. Pätevyyksien voimassaoloa pidennettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2020.

Valtioneuvosto esitti lakien vahvistamista 25. maaliskuuta 2021. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 26. maaliskuuta 2021.

Viimeistään 30.6.2021 päättyvien pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolo jatkuu ilman erillistä hakemusta kuusi kuukautta siitä ajankohdasta, jolloin niiden voimassaolo päättyy. Samana ajanjaksona Liikenne- ja viestintävirasto voi laivaisännän hakemuksesta myöntää erivapauden lisäpätevyyttä koskevasta vaatimuksesta. Pätevyydet ja erivapaudet vanhenevat siten 30.12.2021 mennessä.

Samassa yhteydessä muutetaan liikenteen palveluista annetun lain merimieslääkäreitä ja rautatielääkäreitä koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Täsmennyksen jälkeen laista käy entistä selvemmin ilmi se, että kelpoisuutta ei voi saada henkilö, jonka oikeuksia toimia lääkärin ammatissa on rajoitettu tavalla, joka rajoittaa toimimista rautatielääkärinä tai merimieslääkärinä.

Lait tulevat voimaan 29. maaliskuuta 2021. Liikenteen palveluista annetun lain 109 a § ja laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n 4 momentti ovat voimassa 30.6.2021 saakka.