LNG-terminaalialuksen satamarakenteiden rakennus Inkoossa alkaa

Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. LNG-terminaalialus on tavoitteena saada käyttöön joulukuun 2022 aikana.

LNG-terminaalialus sijoitetaan Fortumin Inkoon syvävesisatamaan. Satamassa on käyttövalmis satamalaituri, joka täydennetään aluksen vaatimilla uusilla satamarakenteilla. Nykyinen aikataulu sisältää vielä epävarmuuksia ja Gasgrid tulee tiedottamaan jatkossa hankkeen etenemisestä kuukausittain tai mikäli merkittäviä muutoksia tapahtuu.

”Hankkeen edistäminen Inkoossa on sujunut hyvässä hengessä, ja asian tärkeys huomioiden, eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Koemme, että kiinteä vuoropuhelu markkinatoimijoiden ja viranomaisten kanssa on ensisijaisen tärkeää kaikille parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hanke on toistaiseksi edennyt suunnitelmien mukaisesti, mistä haluan esittää vilpittömät kiitokset jo nyt”, kertoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Terminaalialuksella tulee olemaan merkittävä vaikutus Suomen ja Baltian maiden kaasumarkkinoiden kehitykseen ja terminaalin kaupallisissa säännöissä tullaan huolehtimaan markkinaosapuolien tasapuolisesta sekä syrjimättömästä kohtelusta. Gasgrid on keskustellut lukuisten markkinatoimijoiden kanssa ja heiltä on saatu tärkeitä kommentteja terminaalisääntöjen laadintaan. Gasgrid pyrkii julkaisemaan terminaalisäännöstön luonnoksen mahdollisimman nopeasti.

Uusia satamarakenteita rakennetaan samanaikaisesti sekä Suomeen että Viroon. Mikäli Viron satamarakenteet valmistuvat ensin, on terminaalialus mahdollista sijoittaa sinne väliaikaisesti ensimmäisen talven ajaksi, kunnes Inkoon satamarakenteet saadaan valmiiksi. Aikataulu ja tilannekuva täsmentyvät kuukausittain rakennushankkeiden edetessä. Gasgrid ja Viron Elering edistävät asiaa heidän allekirjoittamansa yhteistyösopimuksen puitteissa.

Kelluva LNG-terminaalialus Exemplar 

  • Kelluva varasto- ja uudelleenkaasutuslaiva (FSRU) Exemplar on 291 metriä pitkä ja 43 metriä leveä. Se on tilavuudeltaan noin 151 000 kuutiometriä ja vastaa täyteen lastattuna noin 68 000 tonnia LNG:ta eli nesteytettyä maakaasua. Määrä tarkoittaa noin 1 050 GWh energiaa.
  • FSRU Exemplarin höyrystyskapasiteetti on 140 GWh päivässä ja jopa yli 40 TWh vuodessa.
  • FSRU Exemplarin höyrystyskapasiteetti ylittää Suomen vuotuisen maakaasun kysynnän, joka on perinteisesti ollut noin 25 TWh vuodessa.
  • FSRU Exemplar palvelee merkittävällä kapasiteetillaan koko Itämeren alueen kaasumarkkinoita Balticconnector-yhdysputken kautta.