LVM: Merikuljetusten tukemiseen suunnitellaan jatkoa

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jolla mahdollistettaisiin meriliikenteen tukeminen 31.12.2021 asti.

Esityksen tavoitteena on varmistaa ja edistää merikuljetusten riittävyyttä koronavirustilanteen jatkuessa. Määräaikainen valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta on nyt voimassa 30.6.2021 asti.

Eduskunta myönsi vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa 23,15 miljoonaa euroa lisämäärärahaa meriliikenteen tukemiseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että tätä hakeneelle varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tuetun reitin, aluksen ja vuorotiheyden suhteen. Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta.

Eduskunta myönsi kesäkuussa 2020 24,8 miljoonan euron määrärahan laivaliikenteen tukemiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto on syyskuusta 2020 alkaen avannut useita tuetun laivaliikenteen hakuja ja tehnyt päätöksiä liikennöintivelvoitteista.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntokierros päättyy 25.5.2021. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Valtioneuvoston asetus tulisi antaa viimeistään kesäkuun aikana, jotta se voisi tulla voimaan 1.7.2021.