M/S TIMCAN POHJAKOSKETUS 2021: Otkes: Linjaluotsin koulutuksessa ja pätevyysvaatimuksissa sekä reittisuunnittelun tekemisessä parannettavaa

Satakunnan pelastuslaitos johti pelastustehtävää satamassa (Kuva LSMV)

Hollantilainen rahtialus M/S Timca sai pohjakosketuksen Rauman edustalla 16.2.2021. Alus ajautui väyläalueen ulkopuolelle ja siellä olevan matalikon yli saaden vakavia vaurioita. Päällikkö sai kuitenkin luotsattua aluksen Rauman satamaan.

Jääaluetta lähestyessään linjaluotsina toiminut aluksen päällikkö siirtyi tutkanavigoinnista optiseen navigointiin aluksen epäselvän tutkakuvan takia. Tällöin menetettiin hetkeksi tilannetietoisuus aluksen tarkasta paikasta. Tilannetietoisuuden menetykseen vaikutti myös linjaluotsauksessa käytettyyn reittisuunnitelmaan liittyvät puutteet.

Aluksen reittisuunnitelmassa ei ollut kuvattu käännöksiin liittyviä merkintöjä, joilla on vaikutusta aluksen turvalliseen käsittelyyn, navigointiin ja luotsaukseen. Lisäksi aluksen kulkunopeus väyläosuudella oli suurempi kuin suositettu. Liikenne- ja viestintävirasto on antanut suomalaisille määräyksen reittisuunnittelusta, mutta valitettavasti tätä ei ole helposti saatavilla englannin kielellä, mikä luonnollisesti vaikeuttaa määräyksen käyttöä vieraiden lippuvaltioiden aluksilla”, toteaa tutkinnanjohtaja Risto Haimila.

Alus oli vapautettu luotsin käytöstä, koska päälliköllä oli linjaluotsin pätevyys käytetylle väylälle. Päällikkö oli suorittanut pätevyyden edellyttämän laivasimulaattorikokeen ainoastaan Hangon väylälle. Laivasimulaattorissa tehtävän kokeen avulla selvitetään tutkinnon suorittajan kyky navigoida alusta turvallisesti laatimansa reittisuunnitelman mukaisesti optisesti ja tutkan avulla. Linjaluotsin koulutus- ja pätevyysvaatimuksissa ei erikseen korosteta jääolosuhteiden vaikutusta turvalliseen navigointiin saaristossa, jolloin muun muassa ja eri sääolosuhteista hankittu kokemus jää hakijakohtaiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus antaa kolme viidestä suosituksesta Liikenne- ja viestintävirastolle, sekä yhden Liikenne- ja viestintäministeriölle ja yhden varustamolle.

”Antamamme turvallisuussuositukset liittyvät linjaluotsin pätevyyteen ja pätevyysvaatimuksiin. Linjaluotsikirjaa myönnettäessä täytyisi voida asettaa ehtoja hakijan kokemuksen perusteella – myös vallitsevista sääolosuhteista.  Paukkuja täytyisi laittaa reittisuunnittelun tärkeyteen, mutta myös luotsauskoulutuksen laadun valvontaa kokonaisuudessaan tulisi tehostaa. Tämä tutkinta osoitti myös selvästi, miten tärkeää luotsauksessa on ottaa ja voida ottaa huomioon rantavaltioiden antamat määräykset – nämä jäävät nyt osin pimentoon”, toteaa hallintopäällikkö Hannamari Helke.

Linkki tiivistelmään ja tutkintaselostukseen