Majakkalaiva Kemi palaa Kotkaan -Restaurointi jatkuu sisätilojen kunnostuksella

Majakkalaiva Kemi telakoinnin jälkeen kesäkuussa 2021. Kuva: Päivi Lepistö. Suomen merimuseo.

Suomen viimeinen käytössä ollut majakkalaiva Kemi palaa telakalta Kotkaan. Suomen merimuseon kokoelmaan kuuluva majakkalaiva Kemi on ollut alkuvuoden ajan Viaporin Telakka ry:n telakalla Suomenlinnassa. Nyt aluksen runko on kunnostettu ja alus on saanut lisää elinvuosia. Sään salliessa Kemi hinataan Helsingistä Kotkaan 15.–16.7. ja se saapuu Merikeskus Vellamon laituriin perjantaina 16.7. aamulla. Yleisölle majakkalaiva Kemi on tarkoitus avata keväällä 2022.

Telakkaa vaativat kunnostustyöt on nyt tehty, ja majakkalaiva Kemi hinataan Helsingistä Kotkan Kantasatamaan. Telakalla Suomenlinnassa kunnostettiin 120-vuotiaan majakkalaivan runkoa. Keskeisimpiä rungon metallikorjauksia ovat olleet runkolevytyksen syöpymien korjaukset ja kölitukkien uusiminen. Lisäksi alus on pintakäsitelty kauttaaltaan sisä- ja ulkopuolelta.

Telakalla aluksen pilssistä poistettiin sinne 1980-luvulla valettu betoni ja ajan kuluessa syntynyt ruoste. Tällöin runkolevytyksessä havaittiin enemmän iän tuomaa vauriota kuin ennen kunnostusta tehdyissä kuntokartoituksissa oli nähty. Levytystä korjattiin vaihtamalla uutta levytystä isompiin vaurioalueisiin ja pienet syöpymät korjattiin pistehitsauksella. Aluksen kuudestakymmenestä kölitukista neljäkymmentä osoittautui huonokuntoisiksi ja vaihdettiin.

Runkotöiden lisäksi telakalla kunnostettiin ja maalattiin aluksen kansirakenteita ja korjattiin muun muassa majakan rungon ja aluksen konehuoneessa sijaitsevan höyrykattilan tukirakenteita. Aluksen masto ja siihen liittyvä takilointi vaijereineen uusittiin.

Museolaivan säilyttäminen on pitkäjänteistä työtä

Majakkalaiva Kemin restaurointi ja avaaminen yleisölle on mahdollista hallituksen lisätalousarviosta Museovirastolle myöntämän rahoituksen turvin. Laaja restaurointi on vaatinut moninaista taustatyötä arkistotutkimuksesta materiaalianalyyseihin.

”Laivan kaltainen kelluva museoesine eri materiaaleineen on altis jatkuvasti muuttuville olosuhteille, ja säilyttämisen haastetta pyritään hoitamaan pitkäjänteisellä työllä. Tavoitteena on, että Museoviraston kelluvat museoalukset telakoidaan noin kymmenen vuoden välein ja muuta ylläpitoa tehdään säännöllisesti korjausvelkaa kasvattamatta”, kertoo erikoisasiantuntija Päivi Eronen Museovirastosta.

Majakkalaiva Kemin palattua Kotkaan työt jatkuvat. Ennen aluksen avaamista yleisölle Suomen kansallismuseon museo- ja nähtävyyskohteena ovat edessä muun muassa LVIS- ja sähkötyöt, sisätilojen pintakäsittely ja näyttelyn rakentaminen. Samalla majakkalaivaan palautetaan sen tärkein osa, Kotkassa kunnostettu majakan loisto.

Kunnostuksen jälkeen Suomen merimuseon aluksiin kuuluva majakkalaiva on tarkoitus avata yleisölle Kotkassa, Merikeskus Vellamon laiturissa. Suomen merimuseo on osa Suomen kansallismuseon museoperhettä.

Majakkalaiva Kemi – Historiaselvitys: 

https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/kattava-selvitys-majakkalaiva-kemin-historiasta-on-valmistunut