Meriaura Group keskittää shipping-toiminnot Meriaura Oy:lle

Meriaura Groupissa tehdään joulukuun loppuun mennessä sisäinen rakennejärjestely, jossa VG-Shipping Oy:n varustamo- ja miehitysliiketoiminta, sekä Aura Mare Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon liiketoiminta keskitetään Meriaura Oy:lle. Osana järjestelyä VG-Shipping siirtää aluksensa Meriauralle.

Rakennejärjestelyn tavoitteena on luoda shipping-yhtiöistä ja niitä palvelevasta hallinnosta yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus. Rakennejärjestely ei vaikuta Meriaura Groupin rahtaus-, varustamo- ja miehitysliiketoimintaan, vaan kaikki toiminnot jatkuvat normaaliin tapaan.

VG-Shippingin maa- sekä merihenkilöstö, siirtyvät Meriauran työntekijöiksi vanhoina työntekijöinä 1.1.2022 alkaen. VG-Shipping ja Meriaura eivät suunnittele työvoiman vähentämistä tai vähentämistä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Organisaatio säilyy suurimmalta osalta ennallaan, joskin osaan toimeenkuvista tulee pieniä muutoksia.

”Olemme edenneet suunnitelmallisesti kohti yksinkertaisempaa yhtiörakennetta, johon myös keväällä 2021 tehty Meriaura Groupin brändiuudistus liittyy”, kertoo Meriaura Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.

VG-Shipping ja Aura Mare jatkavat toimintaansa pääasiassa omistusta ja vuokrausta harjoittavina yhtiönä. Beppe Rosin jatkaa Meriauran toimitusjohtajana, ja Jussi Mälkiä VG-Shippingin toimitusjohtajana.