Merikuljetukset kasvoivat elokuussa

Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2021 elokuussa yhteensä 7,7 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset kasvoivat edellisen vuoden elokuuhun verrattuna 3 prosenttia. Vienti kasvoi 2 prosenttia ja oli 4,0 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 3 prosenttia ja oli yhteensä 3,7 miljoonaa tonnia.

Eniten kuljetettiin kappaletavaraa, yhteensä 1,4 miljoonaa tonnia, joka oli 18 prosenttia kaikista kuljetuksista. Seuraavaksi eniten kuljetettiin öljytuotteita 1,0 miljoonaa tonnia sekä malmeja ja rikasteita 0,7 miljoonaa tonnia.

Konttien kuljetukset

Kontteja kuljetettiin yhteensä 0,9 miljoonaa tonnia Suomen satamien kautta elokuussa 2021, joka oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 elokuussa. Kuljetettujen konttien määrä oli 60 782 (105 930 TEU-konttia) 1) . Konttien vienti laski 9 prosenttia tonneissa mitattuna ja tuonti nousi 2 prosenttia vuoden 2020 elokuuhun verrattuna.

Kuljetusvälineiden kuljetukset

Kuljetusvälineitä kuljetettiin ulkomaan meriliikenteessä elokuussa 2021 kaikkiaan 270 772 kappaletta. Kuljetusvälineiden kuljetuksista suurin osa oli matkustajien henkilöautojen kuljetuksia. Henkilöautoja kuljetettiin elokuussa 172 660 kappaletta. Seuraavaksi eniten kuljetettiin kuorma-autoja 58 090 kappaletta ja kuorma-autojen perävaunuja 35 990 kappaletta.

Matkustajaliikenne

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuoden 2021 elokuussa 794 478 henkilöä. Suomen ja Ruotsin välillä matkusti 386 761 henkilöä, Suomen ja Viron välillä 385 234 henkilöä, sekä Suomen ja Saksan välillä 20 005 henkilöä. Vuoden 2020 elokuuhun verrattuna matkustajien määrä laski elokuussa 2 prosenttia. Vuoden 2019 elokuuhun verrattuna matkustajia oli kuitenkin vain 35 prosenttia. Elokuussa 2021 Suomeen saapui 2 478 ulkomaisten risteilyalusten matkustajaa, ensimmäistä kertaa vuoden 2019 lokakuun jälkeen.

Saimaan kanavan alusliikenne ja kuljetusten määrä

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 151 478 tonnia tavaraa ulkomaan liikenteessä. Ulkomaan liikenteessä olevilla aluksilla kuljetettiin eniten raakapuuta, yhteensä 75 965 tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä.

1) Konttiliikenteen perusmittayksikkö TEU tarkoittaa yhtä 20 jalkaa pitkää, 8 jalkaa leveää ja 8,5 jalkaa korkeata konttia.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus