Meriyhteys Turku–Maarianhamina–Tukholma on nyt entistä ilmastoviisaampi

Kasvavat rahti- ja matkustajamäärät, Viking Linen uusi alus Viking Glory ja tarve kehittää kestävämpiä merikuljetuksia. Näistä syistä Turun, Maarianhaminan ja Tukholman välisen meriyhteyden parannus on nyt valmis. Turun, Maarianhaminan ja Tukholman satamat ovat parantaneet infrastruktuuriaan NextGen Link EU-hankkeessa.

NextGen Link -projektin (2017–2021) tavoitteena oli lisätä meriliikenteen kestävyyttä ja vähentää sen ympäristövaikutuksia, parantaa matkustajien ja rahdin liikkumista Suomen ja Ruotsin välillä sekä edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää Itämeren alueella. Projekti sisälsi Viking Linen uuden matkustaja-autolautan, Viking Gloryn, ympäristöinvestoinnit sekä useita investointeja Turun, Maarianhaminan ja Tukholman satamissa vastaamaan uuden isomman aluksen tarpeita sekä kasvavaa rahti- ja matkustajamäärää. Projektia koordinoi Turun satama, ja muut projektipartnerit olivat Viking Line, Maarianhaminan ja Tukholman satamat sekä Turun kaupunki. Hanke sai EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelman (CEF) Merten moottoritiet -rahoitusta.

Turun Sataman ja kaupungin osuus projektissa keskittyi satama-alueen logistiikan kehittämisen. Autokenttää parannettiin tasoittamalla ja sen liikenteenohjausta kehitettiin keskittämällä matkustaja- ja rahtiliikenne samalle kentälle. Rekkaliikenteen palveluja kehitettiin rakentamalla Viking Linen kentälle raskaan liikenteen mittaus- ja tunnistusjärjestelmä, joka parantaa merkittävästi laivojen rekkalastausta. Lisäksi satama-alueen liikennejärjestelyitä uusittiin myös kaupungin katuverkon osalta.

Sekä Turun että Maarianhaminan satamiin rakennettiin automaattinen, alipaineeseen perustuva alusten kiinnitys- ja irrotusjärjestelmä. Lisäksi Maarianhaminan satamaan rakennettiin uudet, Viking Gloryn mittoihin sopivat matkustajaputket ja autorampit. Tukholman satamassa rahtiliikenteen tehokuutta parannettiin asentamalla älykäs liikenteenohjausjärjestelmä (ITS), laajentamalla rahtiliikennekenttää ja rakentamalla uusi lähtöselvitysrakennus.

Viking Gloryn monipolttoainemoottorit hyödyntävät nesteytettyä maakaasua (LNG) tai biokaasua (LBG), jonka höyrystyksessä vapautuva kylmyys hyödynnetään aluksen muissa jäähdytystoiminnoissa. Alus sisältää myös useita muita energiatehokkuusratkaisuja, jotka pienentävät niin polttoaineen kulutusta kuin ympäristöjalanjälkeäkin. Viking Glory aloitti säännöllisen liikennöinnin Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitillä maaliskuussa 2022 ollen yksi maailman ilmastoviisaimmista matkustaja-aluksista.

Projektin loppukokous järjestetään 9.–11.5.2022. Kokouksen aikana EU-komission sekä jäsenmaiden edustajat vierailevat Tukholman ja Turun satamissa, matkustaen välin Viking Glorylla, joka käy myös Maarianhaminan satamassa matkan aikana. Kokouksessa projektipartnerit esittelevät projektin tuloksia ja vaikutuksia. Projekti mahdollistaa päästöjen vähentämisen niin merimatkan aikana kuin satamatoiminnoissakin. Lisäksi se tehostaa matkustajien ja rahdin liikkumista. Turku-Maarianhamina-Tukholma-reitti sijoittuu ns. Skandinavian-Välimeren käytävälle, joka on yksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) tärkeimmistä ydinkäytävistä.